Hoppa till innehållet
HR-personal
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kurspaket för HR-personal

Publicerad: 20 november 2020

Det här kurspaketet gör dig som jobbar som HR-chef, strateg eller specialist tryggare och effektivare i din yrkesroll. Utmana ditt mindset, bli en bättre ledare, och få bättre koll på företagets ekonomi. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig och din organisation och kan tillhandahålla utbildningen hos er, på campus eller online.

Om kursen

Utmana ditt mindset genom utmaningsdrivet chefstöd, lär dig att hantera svåra samtal och konflikter och få bättre koll på företagets ekonomi. LTU Professional Education erbjuder ett kurspaket riktat till HR-chefer, HR-strateger och HR-specialister för att du ska känna dig trygg i din roll som ledare. Paketet går att få i sin helhet, men vi erbjuder även de olika delarna var för sig eller med utökat fokus på någon eller några av delarna. Väljs kurspaketet i sin helhet så består det av fyra heldagar, förslagsvis fördelade under en termin (motsvarande ca tre månader). Vi hjälper gärna till att skräddarsy en utbildning som passar för just din organisation. Kursen kan hållas på den plats du önskar: hos er, på campus eller digitalt.

Innovativt mindset i utmaningsdrivet chefsstöd

Förslag på tid: 1 dag

Under en heldag kommer ni att få en översiktlig bild av innovativt och dynamiskt mindset, kunskap om innovationsprocesser samt träning på praktiska verktyg för utmaningsdriven förändringsledning. Tillsammans ger det en kompetens att stödja chefer i deras utmaningar och dagliga problem.

Lärare denna dag är Johan Bergström, certifierad innovationsledare på LTU Business. 

Svåra samtal och konflikthantering

Förslag på tid: 1 dag

Under dagen ges en teoretisk bakgrund och konkreta verktyg för att planera, genomföra och utvärdera svåra samtal samt teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap för att hantera och lösa konflikter i yrkeslivet. Föreläsningar och workshop där deltagarna tar med sig exempel på svåra samtal och konfliktsituationer de upplevt. Syftet är att närma sig ett förhållningssätt där situationen ställer krav på en god kommunikation och konflikthanteringsförmåga samt att medvetandegöras om alternativa strategier att hantera svåra samtal och konflikter.

Lärare denna dag är Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt på Institutionen för Konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. 

Personalekonomi, nyckeltal och processtyrning

Förslag på tid: 2 dagar

Under de två kursdagarna i personalekonomi ges en introduktion till ämnet personalekonomi med inriktning på personalen som resurs, personalekonomiska kalkyler och verksamhetsstyrning, personalnyckeltal och personalekonomisk kommunikation. En inblick ges också i personalekonomins historia och framtid.

Lärare denna dag är Anders Hersinger, Professor redovisning och styrning, Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se