Hoppa till innehållet
arbetsmiljötekniker
Arbetsmiljötekniker

Arbetsmiljötekniker har breda kunskaper om arbetsmiljön och dess inverkan på människan, kunskaper som omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala miljön. Efter avslutad utbildning ska du kunna analysera, utveckla och utforma säkra och attraktiva arbeten, arbetsplatser och system som är anpassade efter människors behov och förutsättningar.

shutterstock
Business English

Detta är kursen för dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera effektivt på formell engelska för att bygga och upprätthålla internationella relationer i arbetsliv och affärsverksamhet.

Materialutmattning
Materialutmattning

Materialutmattning är det vanligaste felet i mekanisk utrustning. Belastningar som vibrationer, tryck, temperatur, vattenvågor och vindbelastningar kan orsaka utmattning. Lär dig att analysera och fatta beslut om materialutmattning för att ge önskad livslängd för dina produkter eller processer.

elkraftteknik
Uppdragsutbildning Elkraftteknik

Utbildningspaketet i Elkraftteknik består av åtta kurser under 26 veckor.

snabbspår energiteknik
Uppdragsutbildning Energiteknik

Utbildningspaketet inleds med en kurs i förbränning och introduktion till det svenska energisystemet och efterföljs av tre kurser inom områdena energitekniska anläggningar, värme och ventilationsteknik samt arbetsmiljö.

Laserkärning
Laserskärning (EWF ELC)

Bli diplomerad i laserskärning med intyg från European Welding Federation

trädets anatomi
Träteknik 1, trädets konstruktion och anatomi

Trädets konstruktion är optimalt utformat för trädets behov, men inte för oss. Det krävs goda kunskaper om råvarans egenskaper för att skapa lönsamhet och undvika dyra misstag i hela kedjan från skogsråvara till sågad vara.

träteknik 2
Träteknik 2, trä och fukt

Trä är ett hygroskopiskt material vilket betyder att mängden vatten som finns i trä bestäms av det omgivande klimatet.

trä 3
Träteknik 3, process och produkt

Kursen är en fortsättning på kursen Trädets konstruktion och anatomi.