Hoppa till innehållet
elkraftteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Snabbspår Elkraftteknik

Publicerad: 4 april 2022

Utbildningspaketet i Elkraftteknik består av åtta kurser under 26 veckor. Deltagare får högskolepoäng för varje avslutad kurs.

För att vara behörig till detta snabbspår behöver du ha ett examensbevis (kandidatexamen/bachelor) samt ha studerat Svenska som andraspråk. Du ska även skicka in ditt CV och personligt brev på svenska. För Snabbspår Elkraftteknik behöver du även visa intyg på att du har studerat engelska. Du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Du kan inte längre göra en sen anmälan. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

 • Undervisning sker på distans via Zoom och lärarplattformen Canvas
 • Undervisningsspråk är till största delen Svenska; några enskilda föreläsningar och en del av kursmaterialet är på engelska

KURS 1: INLEDNING ELKRAFTTEKNIK 4,5 HP
Syftet med kursen är att ge en inledning till programmet och till elkraftteknik.

Kursen innehåller:

 • Introduktion på programmet, bland annat studera på distans, litteratursökning och översikt av elkraftteknik och elkraftindustri i Sverige, hur skriver man en rapport, hur ge man en presentation
 • Elproduktion
 • Elförbrukning och elektrifiering

Genomförande: Inspelade föreläsningar, föreläsningar, projektarbete

KURS 2: JÄMSTÄLLDHET OCH ARBETSMILJÖ, 2,0 HP
Syftet med kursen är presentera de viktigaste aspekter av jämställdhet och arbetsmiljö som det gäller på svenska universitet och i arbetsliv..

Kursen innehåller:

 • Jämställdhet
 • Genomgång av systematiskt kvalitetsarbete, vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är och hur arbetsmiljöarbete organiseras.
 • Varför har man en arbetsmiljöpolicy och vad innehåller den
 • Varför genomför man riskundersökningar och hur genomförs detta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Kulturbegreppet, finns det en svensk arbetskultur och vad den i så fall innehåller. Organisationskultur och säkerhetskulturbegreppen och beskriver hur man har tänkt kring dessa saker inom svenskt arbetsliv.

Genomförande: Föreläsningar och seminarier, inlämning av rapporter, inspelade föreläsningar, frågesport

KURS 3: ELKRETSTEORI FÖR ELKRAFT, 4,0 HP
Kursen innehåller:

 • Beräkningar på resistiva kretsar med likström
 • Beräkningar på kretsar med sinusformiga källor
 • Beräkningar på kretsar med sinusformiga källor
 • Beräkning i tidsdomän på kretsar med induktanser och kapacitanser
 • Beräkningar i elnät

Genomförande: Föreläsningar, Inspelade föreläsningar, Kontrollfrågor vid inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar,Räkneuppgifter

KURS 4: Eldistribution, 6,0 HP
Syftet med kursen är att beskriva utformning och funktionalitet av låg- och mellanspänningsnät i Sverige, att beskriva vilka komponenter som ingår och att förklara de viktigaste beräkningsmetoder som används i sådana nät.

Kursen innehåller:

 • låg och mellanspänningsnät
 • kortslutningsberäkningar
 • Spänningsfallberäkningar
 • Per-unit beräkningar
 • egenskaper förnybar elproduktion
 • förnybar elproduktion och distributionsnät, acceptansgränsberäkningar

Genomförande : Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar, Projektarbete, Kontrollfrågor efter inspelad föreläsning, Frågesport

KURS 5: ELSÄKERHET, 3,0 HP
Syftet med kursen är att introducera svensk regelverk om elsäkerhet (då starkströmsföreskrifter spelar en central roll) och att förklara beräkningarna som behövs för att dimensionera en säker lågspänningsanläggning.

Kursen innehåller:
Svenska regelverk om elsäkerhet, Elinstallationsreglerna

Genomförande : Föreläsningar,Inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Räkneuppgifter, frågor efter varje inspelad föreläsning

KURS 6: ELKVALITET, 3,0 HP
Syftet med kursen är att presentera filosofin och regelverk bakom elkvalitet, att introducera en del grundläggande begrepp, att genomgår de olika störningarna som ingår i elkvalitet, samt att visa hur man utför beräkningar av dessa störningar.

Kursen innehåller:

 • Inledning och terminologi
 • Övertoner
 • Spänningsdippar
 • Spänningsvariationer
 • Spänningshöjningar
 • Avbrott
 • Obalans
 • Supratoner
 • Transienter
 • Jordning
 • Elkvalitetsmätningar och analys av elkvalitetsmätningar
 • Sammanfattning och tillbakablick

Genomförande: Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar,Frågor efter inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Projektarbete, Laboration

KURS 7: ELMARKNADEN, 3,0 HP
Syftet med kursen är att presentera hur svenska elmarknadens ser ut..
Ansvarig lärare: Jin Zhong och Manuel Alvarez
Kursen innehåller:  

 • Stora förändringar i kraftindustri
 • Översikt av elmarknader i världen
 • Elmarknader i Europa
 • Svenska ellagen
 • Spotmarknaden i Sverige
 • Balansmarknaden i Sverige

Genomförande: Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar, Frågor efter inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar,

KURS 8: ELKRAFTÖVERFÖRING, 4,5 HP
Syftet med kursen är att presentera de olika aspekterna av storskalig överföring av el i Sverige.

Kursen innehåller:  

 • Drift och planering av transmissionsnät
 • Förnybar elproduktion och transmissionsnätet
 • Belastningsfördelningsanalys
 • Beräkning vid osymmetriska fel
 • Systemjordning
 • Reläskydd

Genomförande: Föreläsningar, Inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Frågesport

 

När du anmäler dig ska du ladda upp följande:

 • Intyg från UHR (Universitets- och högskolerådet) om din examen är från annat land ELLER svenskt examensbevis (bachelor/kandidatexamen)
 • CV på svenska
 • Personligt brev på svenska
 • Intyg på att du har studerat svenska som andraspråk
 • Intyg på att du har studerat engelska