Hoppa till innehållet
elkraftteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Snabbspår Elkraftteknik

Publicerad: 13 april 2021

Utbildningspaketet i Elkraftteknik består av åtta kurser under 26 veckor. Deltagare får högskolepoäng för varje avslutad kurs.

 • Undervisning sker på distans via Zoom och lärarplattformen Canvas
 • Undervisningsspråk är till största delen Svenska; några enskilda föreläsningar och en del av kursmaterialet är på engelska

KURS 1: INLEDNING ELKRAFTTEKNIK 4,5 HP
Syftet med kursen är att ge en inledning till programmet och till elkraftteknik.

Kursen innehåller:

 • Introduktion på programmet, bland annat studera på distans, litteratursökning och översikt av elkraftteknik och elkraftindustri i Sverige, hur skriver man en rapport, hur ge man en presentation
 • Elproduktion
 • Elförbrukning och elektrifiering

Genomförande: Inspelade föreläsningar, föreläsningar, projektarbete

KURS 2: JÄMSTÄLLDHET OCH ARBETSMILJÖ, 2,0 HP
Syftet med kursen är presentera de viktigaste aspekter av jämställdhet och arbetsmiljö som det gäller på svenska universitet och i arbetsliv..

Kursen innehåller:

 • Jämställdhet
 • Genomgång av systematiskt kvalitetsarbete, vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är och hur arbetsmiljöarbete organiseras.
 • Varför har man en arbetsmiljöpolicy och vad innehåller den
 • Varför genomför man riskundersökningar och hur genomförs detta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Kulturbegreppet, finns det en svensk arbetskultur och vad den i så fall innehåller. Organisationskultur och säkerhetskulturbegreppen och beskriver hur man har tänkt kring dessa saker inom svenskt arbetsliv.

Genomförande: Föreläsningar och seminarier, inlämning av rapporter, inspelade föreläsningar, frågesport

KURS 3: ELKRETSTEORI FÖR ELKRAFT, 4,0 HP
Kursen innehåller:

 • Beräkningar på resistiva kretsar med likström
 • Beräkningar på kretsar med sinusformiga källor
 • Beräkningar på kretsar med sinusformiga källor
 • Beräkning i tidsdomän på kretsar med induktanser och kapacitanser
 • Beräkningar i elnät

Genomförande: Föreläsningar, Inspelade föreläsningar, Kontrollfrågor vid inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar,Räkneuppgifter

KURS 4: Eldistribution, 6,0 HP
Syftet med kursen är att beskriva utformning och funktionalitet av låg- och mellanspänningsnät i Sverige, att beskriva vilka komponenter som ingår och att förklara de viktigaste beräkningsmetoder som används i sådana nät.

Kursen innehåller:

 • låg och mellanspänningsnät
 • kortslutningsberäkningar
 • Spänningsfallberäkningar
 • Per-unit beräkningar
 • egenskaper förnybar elproduktion
 • förnybar elproduktion och distributionsnät, acceptansgränsberäkningar

Genomförande : Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar, Projektarbete, Kontrollfrågor efter inspelad föreläsning, Frågesport

KURS 5: ELSÄKERHET, 3,0 HP
Syftet med kursen är att introducera svensk regelverk om elsäkerhet (då starkströmsföreskrifter spelar en central roll) och att förklara beräkningarna som behövs för att dimensionera en säker lågspänningsanläggning.

Kursen innehåller:
Svenska regelverk om elsäkerhet, Elinstallationsreglerna

Genomförande : Föreläsningar,Inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Räkneuppgifter, frågor efter varje inspelad föreläsning

KURS 6: ELKVALITET, 3,0 HP
Syftet med kursen är att presentera filosofin och regelverk bakom elkvalitet, att introducera en del grundläggande begrepp, att genomgår de olika störningarna som ingår i elkvalitet, samt att visa hur man utför beräkningar av dessa störningar.

Kursen innehåller:

 • Inledning och terminologi
 • Övertoner
 • Spänningsdippar
 • Spänningsvariationer
 • Spänningshöjningar
 • Avbrott
 • Obalans
 • Supratoner
 • Transienter
 • Jordning
 • Elkvalitetsmätningar och analys av elkvalitetsmätningar
 • Sammanfattning och tillbakablick

Genomförande: Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar,Frågor efter inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Projektarbete, Laboration

KURS 7: ELMARKNADEN, 3,0 HP
Syftet med kursen är att presentera hur svenska elmarknadens ser ut..
Ansvarig lärare: Jin Zhong och Manuel Alvarez
Kursen innehåller:  

 • Stora förändringar i kraftindustri
 • Översikt av elmarknader i världen
 • Elmarknader i Europa
 • Svenska ellagen
 • Spotmarknaden i Sverige
 • Balansmarknaden i Sverige

Genomförande: Föreläsningar, Inspeleda föreläsningar, Frågor efter inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar,

KURS 8: ELKRAFTÖVERFÖRING, 4,5 HP
Syftet med kursen är att presentera de olika aspekterna av storskalig överföring av el i Sverige.

Kursen innehåller:  

 • Drift och planering av transmissionsnät
 • Förnybar elproduktion och transmissionsnätet
 • Belastningsfördelningsanalys
 • Beräkning vid osymmetriska fel
 • Systemjordning
 • Reläskydd

Genomförande: Föreläsningar, Inspelade föreläsningar, Räkneexempel, Räkneövningar, Frågesport