Hoppa till innehållet
snabbspår energiteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Snabbspår Energiteknik

Publicerad: 13 april 2021

Utbildningspaketet inleds med en kurs i förbränning och introduktion till det svenska energisystemet och efterföljs av tre kurser inom områdena energitekniska anläggningar, värme och ventilationsteknik samt arbetsmiljö.

Om kursen

Utbildningspaketet i energiteknik består av fyra kurser under 21 veckor.
Deltagare får högskolepoäng för varje avslutad kurs.
Undervisning sker på distans via Zoom och lärarplattformen Canvas.
Undervisningsspråk är svenska
 

Kurs 1: Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet, 7 veckor (10hp)
Kursen innehåller:

 • Introduktion till svenska energisystemet
 • Nationella bränslens egenskaper, hantering och produktionsmetoder
 • Förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion
 • Förbränningsreaktioner. Stökiometri. Termokemi.
 • Bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

Genomförande: föreläsningar, övningar och studiebesök.

Kurs 2: Energitekniska anläggningar, 8 veckor (10hp)
Kursen innehåller:

 • En översikt av olika energitekniska system såsom ångkraftanläggningar, gasturbinanläggningar och kombinationsanläggningar. Effektivitet och ekonomiska faktorer vid energiproduktion diskuteras.
 • En del av kurstiden ägnas åt genomförande av ett projekt som avser en teknisk/ekonomisk förstudie för ett värmekraftverk.

Genomförande: Kursen applicerar “problem-based learning (PBL)”, föreläsningar, räkneövningar och projektarbete

Kurs 3: Värme- och ventilationsteknik 4 veckor (7,0 hp)

 • Värmeteknik: Värmebehovsberäkningar, värmeklimat och värmesystem.
 • Ventilationsteknik: Ventilationsbehov och ventilationssystem.
 • Kyl- och värmepumpsteknik: Studier av ingående komponenter samt yttre värmekällors inverkan samt kompletta system.

Genomförande: Undervisning består av föreläsningar samt projektarbete.

Kurs 4: Arbetsmiljö 2 veckor (3,0 hp)

 •  Genomgång av systematiskt kvalitetsarbete, vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är och hur arbetsmiljöarbete organiseras.
 • Varför har man en arbetsmiljöpolicy och vad innehåller den
 • Varför genomför man riskundersökningar och hur genomförs detta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Kulturbegreppet, finns det en svensk arbetskultur och vad den i så fall innehåller. Organisationskultur och säkerhetskulturbegreppen och beskriver hur man har tänkt kring dessa saker inom svenskt arbetsliv.

Genomförande: föreläsningar och seminarier