Hoppa till innehållet
snabbspår energiteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppdragsutbildning Energiteknik

Publicerad: 6 april 2022

Utbildningspaketet inleds med en kurs i förbränning och introduktion till det svenska energisystemet och efterföljs av tre kurser inom områdena energitekniska anläggningar, värme och ventilationsteknik samt arbetsmiljö.

För att vara behörig till denna uppdragsutbildning behöver du ha ett examensbevis (kandidatexamen/bachelor) samt ha studerat Svenska som andraspråk. Du ska även skicka in ditt CV och personligt brev på svenska. Du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Du kan inte längre göra en sen anmälan. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Om kursen

Utbildningspaketet i energiteknik består av fyra kurser under 21 veckor.
Deltagare får högskolepoäng för varje avslutad kurs.
Undervisning sker på distans via Zoom och lärarplattformen Canvas.
Undervisningsspråk är svenska
 

Kurs 1: Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet, 7 veckor (10hp)
Kursen innehåller:

 • Introduktion till svenska energisystemet
 • Nationella bränslens egenskaper, hantering och produktionsmetoder
 • Förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion
 • Förbränningsreaktioner. Stökiometri. Termokemi.
 • Bildning av föroreningar och möjligheten att begränsa dessa genom att förändra förhållandena vid förbränning.

Genomförande: föreläsningar, övningar och studiebesök.

Kurs 2: Energitekniska anläggningar, 8 veckor (10hp)
Kursen innehåller:

 • En översikt av olika energitekniska system såsom ångkraftanläggningar, gasturbinanläggningar och kombinationsanläggningar. Effektivitet och ekonomiska faktorer vid energiproduktion diskuteras.
 • En del av kurstiden ägnas åt genomförande av ett projekt som avser en teknisk/ekonomisk förstudie för ett värmekraftverk.

Genomförande: Kursen applicerar “problem-based learning (PBL)”, föreläsningar, räkneövningar och projektarbete

Kurs 3: Värme- och ventilationsteknik 4 veckor (7,0 hp)

 • Värmeteknik: Värmebehovsberäkningar, värmeklimat och värmesystem.
 • Ventilationsteknik: Ventilationsbehov och ventilationssystem.
 • Kyl- och värmepumpsteknik: Studier av ingående komponenter samt yttre värmekällors inverkan samt kompletta system.

Genomförande: Undervisning består av föreläsningar samt projektarbete.

Kurs 4: Arbetsmiljö 2 veckor (3,0 hp)

 •  Genomgång av systematiskt kvalitetsarbete, vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är och hur arbetsmiljöarbete organiseras.
 • Varför har man en arbetsmiljöpolicy och vad innehåller den
 • Varför genomför man riskundersökningar och hur genomförs detta
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Kulturbegreppet, finns det en svensk arbetskultur och vad den i så fall innehåller. Organisationskultur och säkerhetskulturbegreppen och beskriver hur man har tänkt kring dessa saker inom svenskt arbetsliv.

Genomförande: föreläsningar och seminarier

När du anmäler dig ska du ladda upp följande:

 • Intyg från UHR (Universitets- och högskolerådet) om din examen är från annat land ELLER svenskt examensbevis (bachelor/kandidatexamen)
 • CV på svenska
 • Personligt brev på svenska
 • Intyg på att du har studerat Svenska som andraspråk