Hoppa till innehållet
LTU_Business_lean_produktion
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LEAN produktion

Publicerad: 4 maj 2021

LEAN är en produktionsfilosofi och metod för förbättringsarbete som syftar till att identifiera och ta bort alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Dess mål kan också beskrivas som "mer värde för mindre arbete". I kursen lär du dig strategier, principer och konkreta metoder för att implementera LEAN produktion i din organisation.

Om kursen

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Grundkursen omfattar följande teman:

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur

Kurstillfällen Lean Produktion Luleå/Skellefteå (slutlig ort meddelas inför kursstart)
Träff 1: 27-28 september, 2022
Träff 2: 25-26 oktober, 2022
Träff 3: 22-23 november, 2022
Träff 4: 10-11 januari, 2023
Träff 5: 7-8 februari, 2023

Kursen genomförs i samarbete med Chalmers Professional Education.

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se