Hoppa till innehållet
Industriell AI
Industriell AI och Asset Management

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna begreppen industriell AI, eMaintenance och tillämpning av datadrivet tillvägagångssätt för beslutsfattande för industrisektorer. Kursen kommer också att ge en implementeringsdel där deltagarna kommer att ha praktisk erfarenhet av olika enheter, som Spot, robotar, drönare, 3D-skannrar, VR/AR och BCI-enheter. Detta är en problembaserad kurs med specifika för industrisektorer. Problemen kan tillhandahållas av kursansvarig eller studenterna kan ta med egna problem från sitt arbete.

Gruva
Gruvdammar och gruvsäkerhet

En kurs för dig som arbetar med gruvdammar inom gruvindustrin, på konsultföretag, entreprenörer eller hos övervakande myndigheter.

Digital säkerhet
Digital säkerhets- och hälsoövervakning

Den här kursen ger grundläggande kunskaper om: övervakning, diagnos och förebyggande av hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen, diagnostisering och hantering av arbetsvanor som påverkar hälsan, fjärrövervakning online för att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och toppmodern teknik för övervakning och uppskattning av arbetshälsan.

Bild 1
Tillförlitlighetsteknik: koncept, teorier och tillämpning

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna begrepp, principer och processkunskaper om tillförlitlighetsteknik och ledning. Den överblickar elementen i systemprestandabedömning, beskriver tillförlitlighetsteorierna och deras tillämpningar för att definiera de optimala kraven och dimensioneringen av en robust produkt under design- och utvecklingsfasen.

shutterstock
Business English

Detta är kursen för dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera effektivt på formell engelska för att bygga och upprätthålla internationella relationer i arbetsliv och affärsverksamhet.