Hoppa till innehållet
LTU_Business_Underhall

Drift- och underhållsteknik

Publicerad: 29 maj 2021

Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri som producerar hållbara resultat.

Om kursen

Underhåll är viktigt för en hållbar utveckling och långsiktig lönsamhet, genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur. Den här kursen ger dig kunskaper bland annat i underhållsstrategi, livscykelkostnadsanalys och tillståndsbaserat underhåll.

Upplägg

Utbildningspaketet består av fyra separata kurser.

  • Introduktion till underhållsteknik
  • Underhållsstrategi: Processen att formulera underhållsstrategi och underhållsmål och val av underhållsåtgärder
  • Livscykelkostnadsanalys: Analys av livscykelkostnader och tillämpning av LCC för simuleringar av ett systems driftsäkerhet
  • Tillståndsbaserat underhåll: Introduktion till tillståndsbaserat underhåll med ett laborativt moment som illustrerar hela kedjan från sensor till underhållsbeslut

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer. Varje kurs avslutas med examination. Deltagare får högskolepoäng för varje avslutade kurs.

Lärare

Ett flertal experter från avdelningen för Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet är din lärarresurs för denna kurs. Gruppen är en väl etablerat och internationell erkänd forskargrupp inom området.

För mer information kontakta

Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Telefon: 0920-493031
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se