Hoppa till innehållet
Snabbspår_drift_underhåll
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Snabbspår Drift och underhållsteknik

Publicerad: 2 september 2020

Utbildningspaketet i drift och underhållsteknik består av fyra kurser under 26 veckor. Deltagare får högskolepoäng för varje avslutad kurs. Den första kursen ger en introduktion till ämnet och de övriga tre kurserna ger fördjupningar inom områdena underhållsstrategi, livscykelkostnadsanalys och tillståndsbaserat underhåll.

 • Undervisning sker på distans via Zoom och lärarplattformen Canvas
 • Undervisningsspråk är engelska

Kurs 1: Introduktion till drift och underhållsteknik 6,5 veckor (7,5 hp)
Du får lära dig:

 • Grundbegrepp och terminologi för underhåll enligt SS-EN 13306:2010. 
 • Beskrivning av olika underhållsstrategier; förebyggande och avhjälpande
 • Metoder för tillståndsövervakning
 • Driftsäkerhet (RAMS)
 • Beräkna funktionssäkert hos serie- och parallellsystem
 • Underhållsmässighet hos tekniska system
 • Människligt felhandlande inom underhåll
 • Underhållssäkerhet och beräkning av mätetal för operationseffektivitet
 • Livscykelkostnadsanalys
 • Riskhantering
 • Operationsanalys

Kurs 2: Underhållsstrategi 6,5 veckor (7,5 hp)
Du får lära dig:

 • Systemkartläggning av industriella system
 • Underhållsmål och underhållsstrategi
 • Avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll
 • Funktionssäkerhetsinriktat underhåll / Reliability-centred maintenance (RCM)
 • Operatörsunderhåll (TPM)
 • Underhållsavdelningens organisation

Kurs 3: Livscykelkostnadsanalys 6,5 veckor (7,5 hp)
Du får lära dig:

 • Metodik livscykelanalys
 • Metodik livscykelkostnadsanalys
 • Simulering av driftsäkerhetsparametrar
 • Simuleringsverktyg för livscykelkostnadsanalys
 • Produktionseffektivitet

Kurs 4: tillståndsbaserat underhåll 6,5 veckor (7,5 hp)
Du får lära dig:

 • Sensorer och mätteknik
 • Oförstörande provning
 • Tillståndsövervakning
 • Nedbrytningsmodeller och prediktion
 • Datainsamling och analys
 • eUnderhåll

Kursen innehåller:

 • Seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter
 • Projektuppgifter med handledning i grupper
 • Gästföreläsare och studiebesök
 • Praktiska laborationer och gruppuppgifter
 • Datorlaborationer

Lärare:
Mattias Holmgren och Johan Odelius