Hoppa till innehållet
LTU_Business_Ska_Utbildning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förskolans systematiska kvalitetsarbete: Från undervisning till analys

Publicerad: 4 maj 2021

Lär dig hur förskolans verksamhet kan utvecklas och stärkas genom systematiskt kvalitetsarbete

Om kursen

Denna utbildning omfattar 7.5 högskolepoäng och genomförs som en processutbildning under en termin. Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, inläsning av litteratur samt examinationer. 

Mål för kursen är att du ska lära dig:

  • beskriva och tolka förskollärarens ansvar för undervisning i relation till det systematiska kvalitetsarbetet
  • argumentera för hur dokumentation och pedagogisk dokumentation bidrar till utveckling av förskolans utbildning (verksamhet) generellt och undervisningsuppdraget specifikt
  • beskriva hur olika teorier om lärande och undervisning påverkar förskollärarens uppdrag avseende undervisning och systematiskt kvalitetsarbete
  • analysera olika underlag i det systematiska kvalitetsarbetet ur olika teoretiska perspektiv

Kursen innehåller

  • Förskollärarens ansvar avseende undervisning och SKA (undervisning, didaktik, vetenskaplig grund, kvalitet, målformulering)
  • Lärandeteorier och teoriernas konsekvenser för undervisning
  • Betydelse av dokumentation och pedagogisk dokumentation i SKA
  • Analys och bedömning av utbildning och undervisning

Lärare

Kursens båda lärare Sara Cervantes och Susanne Westman är universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot förskollärarutbildning på Luleå tekniska universitet och har lång erfarenhet av förskolan som verksamhetsområde

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: Verksamhetsstöd