Hoppa till innehållet
Lörare förskola
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Publicerad: 2 mars 2022

Kursen vänder sig till dig som har en förskollärarexamen och undervisar som förskollärare i förskoleklass.
Syftet med kursen är att du som förskollärare ska stärka din kompetens att undervisa i en eventuellt kommande tioårig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs- och skrivinlärning.

Om kursen

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och hur du i din undervisning kan stödja och utmana elevers intresse för och förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Kursen ger också ett helhetsperspektiv på språkets och berättandets betydelse för elevers lärande, meningsskapande och identitetsutveckling utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i hur du med utgångspunkt i alla elevers erfarenheter och behov kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i din undervisning. Du får även utveckla din kunskap om flerspråkighet och hur du kan skapa språkutvecklande lärandemiljöer. Kursen ger dig också möjlighet att utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt undervisning och lärande.

Läs mer på Skolverkets hemsida
Blankett Huvudmannens godkännande

Kursansvarig och lärare

Åsa Gyllefjord, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491509
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Examinator och lärare

Märtha Andersson

Märtha Andersson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492547
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik