Hoppa till innehållet
LTU_Business_skola_på_vetenskap
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skola på vetenskaplig grund

Publicerad: 2 februari 2021

Skollagen kräver att utbildning i skolan ska vila på vetenskaplig grund. Den här kursen hjälper dig som lärare att förstå hur du kan och bör bedriva forskning på din skola, och hur du kan omsätta forskningsresultaten till nytta i din undervisning.

Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i nu gällande skollag, som kräver att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kursens fokus ligger på att lärare ska förvärva sådana kunskaper att de ska kunna bedriva forskning i den lokala skolans praktik. De vetenskapliga teorier och metoder som utgör grunderna i kursen är anpassade till sådan forskning där resultaten ska kunna användas i arbetet för full måluppfyllelse. Kursen blir därmed en viktig förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och för egenproducerad vetenskaplig kunskap. Målet är att lärare efter avslutad kurs ska kunna bedriva forskning vars resultat ska kunna användas i undervisningen.

Kursen vänder sig till kommuner och skolor där samtliga lärare (i en skola eller i en kommun) tillsammans vill skapa kollektiva förutsättningar för en vetenskaplig organisation i skolan som verkar parallellt med den didaktiska organisationen.

Lärare

Lärare och kursansvarig är professor Tomas Kroksmark. Tomas har lång erfarenhet av denna typ av skolutveckling och har varit verksam i ett stort antal kommuner och skolor. Mest känd är Modellskolan i Gränna som ökade måluppfyllelsen från ca 40 procent till nära 100 procent på fem år. Tomas Kroksmark har också ett nätverk där skolexperter från Kina, Singapore, Sydkorea och Finland ingår. Mera information finns på: www.tomaskroksmark.se

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: Verksamhetsstöd