Hoppa till innehållet
programmering_lärare
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Introduktion till Python-programmering

Publicerad: 16 december 2021

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering med fokus på Python, men kunskaperna är lika tillämpbara till många andra programmeringsspråk

Om kursen:

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform sker enligt överenskommelse.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborativt arbete.

Föreläsningar behandlar ämnets teoretiska delar och hålls I klassrum eller per distansundervisningssystem. Förinspelade föreläsningar kan också förekomma.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
 • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
 • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar och textbehandling.
 • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
 • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
 • Referenser kontra värden, aliasproblemet.
 • Introduktion till objektbegreppet.
 • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i grundläggande design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa grundläggande specifika tekniska problem.
 • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk på en grundläggande nivå samt förutsäga och utvärdera skeenden dessa.

Ansvarig lärare

Fredrik Bengtsson, Universitetslektor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-492431
Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se