Hoppa till innehållet
Adobe stock_programmering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Introduktion till programmering

Publicerad: 16 december 2021

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering. Du kommer få en nödvändig bas för att bygga vidare på oavsett vilket språk som du fördjupar dig inom.

Om kursen:

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform ser enligt överenskommelse.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborativt arbete. Aktiviteterna är färdelade att inträffa varje vecka under kursens gång. 


Föreläsningar behandlar ämnets teoretiska delar och hålls I klassrum eller per distansundervisningssystem. Förinspelade föreläsningar kan också förekomma.

Övningar är lärarhandledda övningstillfällen. Under ett övningstillfälle delar handledaren ut programmeringsproblem till klassen, som deltagarna får 5-10 minuter på sig att lösa varefter handledaren visar hur problemet kan lösas och anknyter till teori från föreläsningarna. Övningstillfällen hålls I klassrum.

Laborativt arbete utförs vid dator i datorsal. Studenterna löser problem från kurslitteraturen. 
Gästföreläsning kan förekomma för att påvisa hur mjukvaruutveckling sker i industrin.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
 • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
 • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar, textbehandling och minneshantering.
 • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
 • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
 • Referenser och pekare kontra värden.
 • Introduktion till objektbegreppet.
 • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa specifika tekniska problem.
 • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk samt förutsäga och utvärdera skeenden i dessa.

Ansvarig lärare

Sandeep Patil

Sandeep Patil, Universitetslektor

Telefon: 0920-493621
Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se