Hoppa till innehållet
avango

Klimatförändringar i Arktis: Hur och varför de påverkar miljön

Publicerad: 26 april 2021

Kursen utforskar en av vår tids stora hållbarhetsutmaningar - effekterna av global förändring i Arktis och hur och varför det spelar roll.

Det arktiska området är idag utsatt för omfattande förändringstryck till följd av klimatförändringar och en växande efterfrågan på naturresurser och naturupplevelser. Detta gäller inte minst den svenska delen av Arktis där förändringarna skapar möjligheter till värdeskapande men samtidigt stora utmaningar för människor och miljöer.

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om norrlandslänens relationer med övriga Sverige och världen i ett längre historiskt tidsperspektiv – ekonomiskt, politiskt, socialt, kulturellt, och få en inblick i vilka möjligheter och utmaningar som finns för att skapa hållbar utveckling i regionen idag. Det är inte första gången Arktis genomgår stora förändringar. Regionen har varit föremål för vågor av intresse från olika aktörer över hundratals år.

Vad kommer du lära dig?

 1. Klimatförändringar i Arktis - varför de händer och hur de påverkar miljön i Arktis och därefter
 2. Huvudprocesser för samhällsförändringar i regionen - t.ex. hur och varför Arktis koloniserades och industrialiserades och dess konsekvenser för miljöer och samhällen
 3. Möjligheter och utmaningar för hållbar utveckling i Arktis
 4. Spänningar i Arktis: konflikter om markanvändning, geopolitik och säkerhet
 5. Hur utmaningar i Arktis styrs

I slutet av kursen kommer du att kunna ...

 • Förstå hur klimatförändringar, globala resurskrav och hållbara utvecklingsagendor påverkar människor och miljöer i Arktis.
 • Identifiera olika aktörers intressen i regionen.
 • Beskriva hur och varför Arktis har förändrats historiskt med särskilt fokus på norra Sverige.
 • Förstå förhållandet mellan den arktiska regionen och resten av världen.

Vem är kursen för?

 • Överväger du att flytta till, investera, studera, forska eller resa i Arktis, eller på annat sätt är nyfiken på att lära dig mer om regionen, är den här kursen din introduktionskurs till en av de mest spektakulära regionerna i världen - Nordiska Arktis, särskilt de norra länen i Sverige / Sápmi.

 • Kursen gynnar dig som vill lära dig mer om hur globala förändringsprocesser - klimatförändringar, globala marknader, geopolitik och kulturella trender - påverkar miljöer i Arktis och förutsättningarna för att bo och arbeta där.
 • Kursen är värdefull för studenter som planerar att studera vid universitet och andra lärandeinrättningar i nordområdet.
 • Kursen ger en möjlighet för dig som planerar att göra affärer i samt investera i Arktis, att lära dig mer om möjligheter och utmaningar där, om förhållandet mellan norr och resten av världen och om historiska erfarenheter som kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut i nuet.
 • Kursen är av intresse för alla som behöver lära sig mer om Sveriges roll i Arktis.

Ansvarig lärare

Dag Avango
Professor är också ämnesrepresentant
0920-491573
dag.avango@ltu.se
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets uppdrag är att forma framtiden genom innovativ utbildning och banbrytande forskningsresultat. Universitetet ligger i den arktiska regionen och skapar globala samhällsnytta.