Hoppa till innehållet
LTU_Business_javakurs
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Objektorienterad programmering i Java

Publicerad: 2 maj 2021

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden.

Om kursen

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden. 

Du får lära dig:

  • Använda Java som programspråk
  • Den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design i Java
  • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram
  • Planera och genomföra kvalificerade uppgifter i Java

Kursen innehåller bl.a.: Klasser och objekt, Inkapsling av metoder och datastrukturer, Överskuggning, Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, Modularisering med abstrakta datatyper, Programdesign med UML, Behållare, Design- och beräkningsmönster, Grafiska användargränssnitt, Dokumentation, Programutvecklingsmiljöer.

Upplägg

7.5 poängskursen är komprimerad till 6 utbildningsdagar med eget arbete mellan. Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer. Deltagarna förutsätts ha baskunskaper i programmering.

 

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se