Hoppa till innehållet
LTU_Business_Project_management
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projekt och projektledning

Publicerad: 12 april 2021

Kursen för dig som vill utveckla din förmåga att leda komplexa affärs- och verksamhetsprojekt.

Om kursen

Här får du olika perspektiv på projekt och projektgenomförande, baserat på senaste resultaten från tillämpad forskning.  Erfarenhetsutbyte och reflektion kring projektarbete i olika organisationer är en viktig del av lärandet.

Kursen beståd av fyra moduler:

1. Lyckade projekt (3 hp)
Vad är ett lyckat projekt? Finns olika perspektiv och spelar det någon roll? Hur och när kan man mäta och utvärdera om ett projekt är lyckat? Hur skapas förutsättningar för lyckade projekt? Vad innebär projektmognad, för projektdeltagare, beställare, projektägare och styrgrupp?

2. Effektiva projektteam (3 hp)
Vad är effektiva team? Vilka förutsättningar krävs för att skapa effektiva team? Vad är effektivt projektledarskap? Hur kan effektivt projektledarskap uppnås?

3. Förbättringsarbete (3 hp)
Vad innebär förbättringsarbete och ”Ständiga förbättringar”? Hur uppnå ständigt förbättringsarbete? Vad innebär värdeskapande och effektivitet i projektbaserade organisationer? Hur kan förbättringsarbete genomföras i och mellan projekt? Hur kan erfarenhetsåterföring och lärande uppnås i och mellan projekt?

4. Fördjupningsuppgift (6p)
Fördjupning med koppling till verkligt case i den egna (och andras) organisationer. Studera, analysera, dra slutsatser och ge rekommendationer. Presentation och diskussion av case och resultat.

Upplägg

Tre seminarier ges per delkurs, en varannan vecka, där samtliga deltagare träffas under en ½-dag. Seminarier genomförs i form av föreläsning och mindre grupparbeten. Egenstudier och inlämningsuppgifter ingår mellan seminarietillfällena.

Kurslitteratur (bok/ kompendium och artiklar) ingår i avgiften. Kursdiplom erhålls för aktivt deltagande, samt högskolepoäng vid genomförande av inlämningsuppgifter (valfritt).

Lärare

Fredrik Backlund är biträdande professor i kvalitetsteknik på Luleå tekniska universitet med mer än 15 års erfarenhet av undervisning och arbetar med olika forskningsuppdrag inom projektbaserade organisationer.

 

 

 

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: Verksamhetsstöd