Hoppa till innehållet
Foto: Unsplash

Social innovation i teori och praktik –Hur kan vi stötta nytänkande lösningar på samhällsutmaningar?

Publicerad: 27 februari 2023

Arbetar du med att stötta innovation och företagande? Den här kursen gör dig bättre på att stötta social innovation, det vill säga nytänkande sätt att tackla samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor.

Du får lära dig

Kursen ger dig en inblick i svensk och internationell forskning om social innovation, konkreta exempel på social innovation inom olika samhällssektorer, samt praktiska verktyg för att stötta utvecklingen av sociala innovationer.

Upplägg

Kursen genomförs helt på distans, med tre digitala kursträffar:

Träff 1 – 14 sep kl 9.00-12.00
Tema: Vad är social innovation?
Kursuppgifter: Litteraturläsning innan kursträffen (Bonnedahl m.fl. 2022)

Träff 2 – 12 okt kl. 9.00-12.00
Tema: Hur kan social innovation stöttas?
Kursuppgifter: Litteraturläsning innan kursträffen (Lindberg 2020), Utförande av en praktisk hemuppgift innan kursträffen

Träff 3 – 16 nov kl. 9.00-12.00
Tema: Hur går vi från teori till praktik?
Kursuppgifter: Utförande av en praktisk hemuppgift innan kursträffen, Muntlig presentation vid kursträffen

Språk

Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur

Bonnedahl, K. J., Egan Sjölander, A., Lindberg, M. (red.) (2022). Social innovation för hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur. Finns via bibliotek eller bokhandel.

Lindberg, M. (2020). Stöttning av sociala innovatörer – forskningsanalys i projektet The Joint Way. Lund: Ideon Innovation. Finns fritt tillgänglig i pdf-format.

Kursansvarig

Kursen leds av Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, som har mångårig erfarenhet av att studera och stötta social innovation i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Lärare

Malin Lindberg

Malin Lindberg, Professor

Telefon: 0920-491082
Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
$!userInfo.givenName Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka, Universitetslektor

Organisation: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Administrativa frågor, kontakta

Anna-Lena Arvidsson

Anna-Lena Arvidsson, Projektledare

Telefon: 0920-492590
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd