Hoppa till innehållet
test
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Test av IT-system

Publicerad: 16 december 2021

Genom denna kurs kommer du lära dig planera, genomföra och utvärdera testning av IT-system. Du kommer få en förståelse för olika testtekniker och deras styrkor/svagheter

Om kursen:

Kursens undervisningsspråk sker enligt överenskommelse.

Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom lärarledda lektioner, laborationer, självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Genom att under en större del av kursen arbeta i grupp lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Canvas för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten.

Kursinnehåll:

Kursens innehåll fokuserar på hur en testverksamhet bör planeras, genomföras och dokumenteras. Som en introduktion behandlas områden som: vad en test är och varför det är viktigt att testa IT-system, allmänna riktlinjer och metoder för test. Kursen behandlar även olika testfaser, samt olika typer av tester. Efter denna introduktion till området fördjupar sig kursen i testdesign och testfall. Kursen lägger fokus på processen för att planera och genomföra tester samt på utformning av rekommendationer för åtgärda de svagheter som identifierats.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

  • Beskriva och exemplifiera testprocessens olika delar 
  • Använda och välja bland olika tekniker för att utforma testfall
  • Beskriva roller, kompetenser och ansvar kopplade till olika testfaser
  • Identifiera och dokumentera prioriteringar och risker
  • Genomföra tester
  • Dokumentera testprocessens olika faser samt dess resultat (testplan, testfall och testrapport)

Ansvarig lärare

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se