Hoppa till innehållet
Handledning återhämtningsinriktat arbetssätt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handledning i återhämtningsinriktat arbetssätt

Publicerad: 23 maj 2021

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt i vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa är personcentrerat, resursfokuserat, samarbetsinriktat och reflekterande. LTU erbjuder handledning av personalgrupper med syfte att utveckla och stödja ett återhämtningsinriktat och reflekterande arbetssätt.

Om kursen

Kursen inleds med en utbidningsdag med fokus på vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär och tar upp inifrånperspektiv på psykisk ohälsa, personlig återhämtning samt relationens betydelse. Dagen anpassas till verksamhetens behov och deltagarnas förkunskaper och kan i varierande utsträckning även avhandla: omvårdnad som process, psykiska funktionshinder, psykiatriska sjukdomstillstånd, lagstiftning, etik.

Du får lära dig: 
Grunderna i ett återhämtningsinriktat arbetssätt.
En struktur för gemensam reflektion.

Upplägg

Handledning sker i reflektionsgrupper om högst 9 deltagare.
Varje grupp träffas vid 6-12 tillfällen.
Träffarna följer en särskild struktur som arbetats fram vid Ltu, och har fokus på att utmana och utveckla personalens förståelse av problemskapande situationer och beteenden, samt identifera åtgärder och förhållningssätt som främjar återhämtning. 

Lärare

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi är specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och lektorer i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. De har lång erfarenhet av undervisning, forskning, utveckling och kliniskt arbete i psykiatrisk verksamhet. 

 

 

 

För mer information kontakta:

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi, Universitetslektor

Telefon: 0920-493881
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

 

 

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se