Hoppa till innehållet

Kostnadsfria onlinekurser (MOOC)

Välkommen till våra MOOC:ar – kostnadsfria digitala kurser som är öppna för alla och startar när du vill. Kurserna spänner över ämnen som entreprenörskap, artificiell intelligens inom besöksnäringen och projektledning.

Vad är en MOOC?

Begreppet MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course. Det används världen över och avser webbaserade kurser som är avgiftsfria och tillgängliga för alla som vill gå dem. De kan antingen genomföras i din egen takt eller enligt ett schema med synkroniserade grupper, med ett förbestämt start- och stoppdatum.

Förkortningen MOOC står för:

  • Massive: Kursen har ett obegränsat antal platser.
  • Open: Vem som helst kan gå kursen och det finns ingen ansökningsprocess.
  • Online: Kursen erbjuds över internet.
  • Course: Det som erbjuds är en kurs, med varierande omfattning.

Är det här för mig?

Luleå tekniska universitet har tagit fram flera nya MOOC:ar för dig som vill bredda eller fördjupa dina kunskaper inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. 

MOOC-kurserna omfattar ungefär 10-15 timmars studier och ges via LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma. Du bestämmer själv var och när du ska studera. Kursena är kostnadsfria men om du vill ha ett intyg kan du, mot en avgift, du välja att utfärda ett certifikat efter att kursen slutförts med godkänt resultat.

Alla MOOCar är i grunden kostnadsfria. Det som kostar pengar är om väljer att utfärda ett certifikat som intygar att du slutfört kursen med godkänt resultat. Ett certifikat kostar ca 600 kronor. 

Från den dag du väljer att starta kursen har du 14-21 dagar på dig att genomföra den (beroende på kursens längd, mer information om det finns i kursbeskrivningen). Om du inte hunnit färdigt med kursen kan du, mot en avgift, förlänga studietiden och har då obegränsat med tid att slutföra kursen.