Hoppa till innehållet
Kostnadsfria kurser online (MOOC)

Kostnadsfria onlinekurser (MOOC)

Välkommen till våra MOOC:ar – kostnadsfria digitala kurser som är öppna för alla och startar när du vill. Kurserna spänner över ämnen som entreprenörskap, artificiell intelligens inom besöksnäringen och projektledning.

Jordklot i händer Foto: Shutterstock
Allt är material - material är allt

Material finns överallt omkring oss, i ditt hus, i din telefon och i den luft du andas. Men vad är material och varför är det så viktigt? Just nu pågår den gröna omställningen, men hur skapar vi en mer hållbar värld – från råvara till produkt? Allt handlar om material. Hur känns material? Hur väljs material? Vad är framtidens material? Häng med och upptäck vår värld av material!

LTU_Business_Mooc
Arbete och teknologi på mänskliga villkor

Syftet med denna onlinekurs är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser samt att upprätthålla eller förbättra organisationers förmåga och prestation.

MOOC Introduction to Tools for Robotics
Introduktion till verktyg för robotik

Utforska de olika verktygen och mjukvaran för att designa, testa och prototypa anpassade robotdelar och robust robotbeteende.

Karriärsplanering
Karriärplanering: En strategisk start på din framtid

Denna kurs kommer att förbereda dig för arbetsmarknaden. Den förklarar hur ett starkt personligt varumärke kan öka dina jobbmöjligheter. Målet med kursen är att ge dig de nödvändiga verktygen för att säkra ett meningsfullt jobb som kommer att vara stimulerande och som möjliggör personlig tillväxt och utveckling.

Underhållsteknik Mooc
Introduktion till Underhållsteknik

Balansera tillförlitlighet, ledning och företagets prestation som underhållsingenjör. Utforska grunderna inom underhållsteknik och lär dig förstå varför det är viktigt för industrin.

Skådespeleri
Introduktion till Skådespeleri

Vi ser mer skådespeleri och tittar på fler skådespelare nu än någon gång tidigare i historien. Dessutom har skådespelarskolor en konstant enormt hög ansökningsfrekvens. Men vad är skådespeleri egentligen? Vad gör alla de människor vi ser på TV? Och vad är detta hantverk som du kanske vill lära dig?

Affärsmodell
Affärsmodeller för nya entreprenörer

Om du är redo att starta ett eget företag eller vill utveckla verksamheten i ett företag där du är anställd, är det här rätt kurs för dig. Du får en förståelse för vad affärsmodeller är och hur de används för att göra ett företag inom besöksnäringen framgångsrikt.

AI
Artificiell intelligens inom besöksnäringen

Kundernas krav på omedelbar kommunikation ökar, de vill ha svar på frågor utan dröjsmål. Lär dig mer om artificiell intelligens, AI, och hur du kan använda det inom besöksnäringen för att automatisera era processer.

Projekt
Hur du lyckas med projekt

Du som projektledare är den som kan avgöra om ett projekt lyckas eller inte. I den här kursen utforskar vi olika perspektiv hur man lyckas med projekt.

Kundnöjdhet i besöknäringen
Kartlägga och mäta kundnöjdhet i besöksnäring - en fördjupning

Insikt om kunden är en absolut förutsättning för att skapa en bra upplevelse. För nöjda kunder och kundlojalitet inom besöksnäringen är det minst lika viktigt att föra en dialog med befintliga kunder, som att locka till sig nya.

MOOC kundnöjdhet i besöksnäringen
Kundnöjdhet i turistföretag - en introduktion

Besöksnäringen är en viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder.

Platspotential
Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Platspotential

Få värdefulla insikter gällande mikroklimats effekter på stadsplanering och lär dig att designa framgångsrika turistanläggningar och bostadsområden.

MOOC_placemaking
Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Designpotential

Upptäck klimatets påverkan på stadsplanering och hur man analyserar det när man skapar bostads- och turistområden.

MOOC
Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Turistdestinationer

Attraktiva besöksmål skapas utifrån platsens styrkor och förutsättningar och är nyckeln till att utveckla hållbara och attraktiva besöksmål.

Snö
Snö: Vad är det och vilken roll har det

Utforska vetenskapen bakom snö – hur den bildas, vilka olika typer som finns och hur den bäst kan användas.

workplace_Wellbeing_bild
Välbefinnande på arbetsplatsen: att bygga självkänsla och hantera stress

Lär dig att hantera stress på arbetsplatsen för att förbättra ditt välbefinnande. Många av oss lider av låg självkänsla och känner att vi inte räcker till. Det kan göra jobbet till en krävande upplevelse och ha negativ inverkan på livet i stort.

Vad är en MOOC?

Begreppet MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course. Det används världen över och avser webbaserade kurser som är avgiftsfria och tillgängliga för alla som vill gå dem. De kan antingen genomföras i din egen takt eller enligt ett schema med synkroniserade grupper, med ett förbestämt start- och stoppdatum.

Förkortningen MOOC står för:

  • Massive: Kursen har ett obegränsat antal platser.
  • Open: Vem som helst kan gå kursen och det finns ingen ansökningsprocess.
  • Online: Kursen erbjuds över internet.
  • Course: Det som erbjuds är en kurs, med varierande omfattning.

Är det här för mig?

Luleå tekniska universitet har tagit fram flera nya MOOC:ar för dig som vill bredda eller fördjupa dina kunskaper inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. 

MOOC-kurserna omfattar ungefär 10-15 timmars studier och ges via LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma. Du bestämmer själv var och när du ska studera. Kursena är kostnadsfria men om du vill ha ett intyg kan du, mot en avgift, du välja att utfärda ett certifikat efter att kursen slutförts med godkänt resultat.

Alla MOOCar är i grunden kostnadsfria. Det som kostar pengar är om väljer att utfärda ett certifikat som intygar att du slutfört kursen med godkänt resultat. Ett certifikat kostar ca 600 kronor. 

Från den dag du väljer att starta kursen har du 14-21 dagar på dig att genomföra den (beroende på kursens längd, mer information om det finns i kursbeskrivningen). Om du inte hunnit färdigt med kursen kan du, mot en avgift, förlänga studietiden och har då obegränsat med tid att slutföra kursen.