Hoppa till innehållet
AI

Artificiell intelligens inom besöksnäringen

Publicerad: 26 april 2021

Kundernas krav på omedelbar kommunikation ökar, de vill ha svar på frågor utan dröjsmål. Lär dig mer om artificiell intelligens, AI, och hur du kan använda det inom besöksnäringen för att automatisera era processer.

Artificiell Intelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors naturliga intelligens. AI inom besöksnäringen fokuserar ofta på kundservice och engagemang. Det kan handla om olika nätbaserade verktyg som gör det enkelt för dig att boka en resa, ett restaurangbesök eller översätta till olika språk. Det är vanligt att hotell eller tjänsteföretag använder sig av exempelvis chatbots, en digital person, för att snabbt kunna svara på kunders frågor. Genom att automatisera och effektivisera ett företags processer kan både tid och pengar sparas.

Om kursen:

Du lär dig de grundläggande begreppen och termerna inom AI, som maskininlärning och neurala nätverk. Du får också reflektera över frågor kring AI-etik.

VR och AR får alltmer uppmärksamhet och integreras i olika branscher. I kursen utforskar du grunderna för datorgrafikapplikationer i VR / AR, VR / AR-ramar och deras integration med besöksnäringen.

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som vill utöka dina kunskaper inom AI, och då speciellt kopplat besöksnäringen – oavsett om du är ägare, anställd, entreprenör eller ledande befattningshavare.

Vad lär du dig?

  • Förstå vad AI är och hur det förändrar våra liv.
  • Upptäcka möjligheterna med att använda AI inom besöksnäringen.
  • Beskriva och reflektera kring etiska frågor kring AI.
  • Utforska grundläggande maskininlärningsmetoder, till exempel neurala nätverk, klustermetoder och klassificeringsmetoder.
  • Visa en grundläggande förståelse och kunskap om komponenterna i AI såsom identifierade teorier om maskininlärning.

Trailer: Artificiell intelligens inom besöksnäringen

Ansvarig lärare

Marcus Liwicki

Marcus Liwicki, Professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI

Telefon: 0920-491006
Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik