Hoppa till innehållet
Bild dagvatten

Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Publicerad: 10 november 2022

Städer runt om i världen står inför utmaningen att hantera dagvatten för att skydda mot översvämningar orsakade av kraftiga regn. Framtida klimatförändringar kommer att göra detta ännu svårare. Denna kurs ger en introduktion till hur vi kan hantera dagvatten på ett hållbart sätt under de kommande decennierna.

Kursen innehåller

Kursen behandlar det hydrologiska kretsloppet och hur detta påverkas av urbanisering, samt nederbörd och hur detta påverkas av klimatförändringar. Problemen med traditionella rörbaserade dräneringssystem diskuteras innan man tittar på grön dagvatteninfrastruktur som ett hållbart alternativ. Avslutningsvis tittar kursen på hur dagvatten kan integreras i stadsplaneringen.

Vad lär du dig?

  • Hur urbaniseringen påverkar vattnets kretslopp.
  • Hur nederbörd påverkas av framtida klimatförändringar.
  • Vilka anläggningar kan användas för att hantera dagvatten på ett hållbart sätt.
  • Den roll dagvatten spelar i stadsplaneringen.

Vem är kursen för?

Den här kursen vänder sig till alla som kan stöta på dagvatten i sitt arbete, samt alla som vill veta mer om hur vi kan bygga ett samhälle som är förberett för effekterna av framtida klimatförändringar.

Trailer Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Ansvariga lärare

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kelsey Flanagan

Kelsey Flanagan, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491284
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser