Hoppa till innehållet
Foto: Autotech Teknikinformation AB

Datavetenskap för klimatförändringar

Publicerad: 7 november 2022

Mycket data och algoritmer används inom datavetenskap, tillsammans med motsvarande process och dess tekniska verktyg, har viktiga konsekvenser för att hantera klimatförändringar. Från maskininlärningsalgoritmer till datavisualisering, datavetenskapliga metoder används för att undersöka och bättre förstå klimatförändringar och dess olika effekter på land, hav, mat, etc.

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten och miljön, och att utvärdera och ibland motstridiga – beslutsfattarnas mål. I denna MOOC-kurs introducerar vi metoder som hänför sig till det växande området datavetenskap och tillämpar dem på frågor som är relevanta för klimatförändringar.

Ämnen:

 • Datavetenskap
 • Analytics som en process
 • Datadrivna beslut
 • Klimatförändring
 • Tillämpningar av datavetenskap i klimatförändringar

Kursinnehåll

 • Förstå datavetenskap
 • Lär dig mer om källorna till big data
 • Förstå grunderna för klimatförändringar, dess effekter och mål för hållbar utveckling
 • Lär känna datadrivna beslut och hur de fattas
 • Belys några klimatförändringsutmaningar som är direkt eller indirekt relaterade till datavetenskap
 • Tillämpa datavetenskapliga kunskaper och färdigheter för att fatta klimatförändringsrelaterade beslut
 • Lär dig hur andra har använt datavetenskap i samband med att ta itu med klimatförändringsproblem

Du kommer att lära dig:

Vid slutet av kursen kommer du att kunna: erhålla och analysera datamängder; fatta datadrivna beslut; identifiera och hantera klimatförändringsutmaningar med hjälp av datavetenskap

Vem är kursen för?

Den här kursen är designad för dig som vill förbättra sina analyser och datadrivna beslutsfärdigheter, med tonvikt på att använda sådana färdigheter för att hantera klimatförändringsutmaningar. Kursen kommer också att vara användbar för praktiker och beslutsfattare eftersom de kan dra nytta av att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data och använda dem för att identifiera interventioner, strategier och lösningar som realiserar fördelar för mänskligheten och miljön.

Trailer: Datavetenskap för klimatförändringar

Teachers in charge

Professor

Ahmed Elragal

Elragal, Ahmed - Professor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493670

Universitetslektor

Abdolrasoul Habibipour

Habibipour, Abdolrasoul - Universitetslektor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492357