Hoppa till innehållet
History branding

History Branding: att använda historia för att stärka företagets eller organisationens identitet

Publicerad: 26 april 2021

Lär dig använda historia och kulturarv som resurser för det egna företaget eller organisationen. Företagens och organisationernas historia har potential att stärka varumärken och identitet, vilket bland annat kan gynna besöksnäringen. Att använda historia och kulturarv kräver emellertid kunskap.

Förstå hur företag kan använda historia och kulturarv

Det finns många företag som delvis bygger sin marknadsföring på historia, IKEA, Volvo och CocaCola till exempel. Företagens, och organisationernas, historia används för att stärka organisationen, utveckla verksamheten och addera värden till varor och tjänster.

På den här kursen lär du dig hur företag och organisationer kan använda sin historia i sin kommunikation och marknadsföring, för att bygga varumärken och stärka identiteter. Du kommer att få en förståelse för varför organisationer och företag värderar kunskaper om sin historia och kopplingar till sitt kulturarv, särskilt när det gäller deras marknadsföring. Du kommer även att lära dig om vilka konsekvenserna av att inte arbeta med sin historia kan vara.

Utforska länkarna mellan näringsliv, historia och kulturarv

Du lär dig att förstå idéerna bakom att använda historia som varumärke. Från detta kommer du att upptäcka hur företags- och organisationshistoria och kulturarv sammanlänkas och kan användas i marknadsföringsstrategier. Du kommer också att lära dig hur företag hanterat ”skelett i garderoben” och hur man på ett etiskt acceptabelt sätt kan hantera problematiska sidor av sitt  förflutna.

Lär dig av experterna vid Luleå tekniska universitet

Under ledning av experter vid Luleå tekniska universitet, kommer du att få inblick i olika exempel på hur svenska och internationella företag arbetat med sin historia och därmed en grundläggande kännedom om history branding.

Vad får du lära dig?

  • Begreppet history branding 
  • Metoder inom history branding
  • Betydelsen för företag och orginsationer att känna sin historia 
  • Hur man kan hantera obekväma sidor av sin historia
  • Svenska och internationella exempel på hur företag och organisationer använder sin historia.

Vem är kursen för?

Kursen är utformad för alla som är intresserade av att på olika sätt använda historia strategiskt.Det passar dig om du är intresserad av history branding och marknadsföring, och hur detta kan hjälpa dig att utveckla ditt företag eller din organisation.

Trailer: History Branding: att använda historia för att stärka företagets eller organisationens iden

Ansvarig lärare

Per-Olof Grönberg

Per-Olof Grönberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-491094
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle