Hoppa till innehållet
Introduction to Application of Robotic Tools

Introduktion till tillämpning av robotverktyg

Publicerad: 21 juni 2022

Få viktiga praktiska färdigheter i tillämpningen av robotik för att förstå hur man använder robotverktyg inom olika branscher.

Om kursen

På den här tvåveckorskursen kommer du att utveckla en praktisk kunskap om användningen av robotik och få viktiga praktiska färdigheter för robotapplikationer. När du fördjupar dig i grunderna inom robotik kommer du att vara utrustad med grunderna i 3D-modellering, objektdetektering, datorseende och bildbehandling.

Du kommer att upptäcka exempel och få praktisk erfarenhet av att utveckla engagerande och användbara robotapplikationer. De färdigheter du får i den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå hur man utvecklar robotverktyg i tillämpningar inom olika sektorer.

Fördjupa dig i objektdetektering
Du kommer att lära dig om olika avkänningsmodaliteter som RGB-sensorer, termiska och 3D-lidarer som tillhandahåller olika typer av data för robotapplikationsutveckling. I samordning med avkänning kommer du också att lära dig om grundläggande perceptionsuppgifter som kan introduceras i robotapplikationer, såsom objektdetektering. Med denna kunskap kommer du att kunna reflektera över dessa förmågor och hur du använder dem i praktiken.

Få praktiska färdigheter i tillämpningen av robotik
Genom olika exempelapplikationer kommer du att lära dig hur du demonstrerar användningen av robotverktyg, vilket säkerställer att du avslutar kursen med den praktiska kunskap som du kan använda i ditt sammanhang.

Lär dig av experterna vid Luleå tekniska universitet
Med en lång historia av utmärkt forskning inom robotik, reglerteknik och andra tekniska områden är Luleå tekniska universitet idealiskt beläget för att erbjuda denna kurs. Du kommer också att dra nytta av vägledningen av en rektor som har många års erfarenhet av robotikutbildning och forskning, inklusive aktiva roller i flera ledande robotforskningsgrupper.

I slutet av kursen kommer du att kunna

  • Förstå koordinatramkonventioner och transformation i 2 dimensioner och 3 dimensioner.
  • Identifiera olika avkänningsmodaliteter samt perceptionskoncept (t.ex. objektdetektering) för robotapplikationer.
  • Diskutera och reflektera över betydelsen av sensorer och perception vid utveckling av robotapplikationer.
  • Utveckla en praktisk kunskap om användningen av robotik.

För vem är kursen?

Den här kursen är designad för alla som är intresserade av att lära sig att utveckla robotverktyg. Det kommer att vara mest fördelaktigt för dem som har några teoretiska kunskaper om robotik och vill få mer praktisk erfarenhet.

Ansvarig lärare

Christoforos Kanellakis
Biträdande universitetslektor vid Robotics and AI Group vid Luleå tekniska universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är perception, lärande och vägledningsförmåga inom fältrobotik.

Vignesh Kottayam Viswanathan
Vignesh Kottayam Viswanathan bedriver för närvarande sin forskningsinriktning inom robotik och artificiell intelligens vid Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.

Trailer: Introduktion till tillämpning av robotverktyg

Ansvariga lärare

Christoforos Kanellakis

Christoforos Kanellakis, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492363
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Vignesh Kottayam Viswanathan

Vignesh Kottayam Viswanathan, Doktorand

Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik