Hoppa till innehållet
Kundnöjdhet i besöknäringen

Kartlägga och mäta kundnöjdhet i besöksnäring

Publicerad: 4 oktober 2021

Insikt om kunden är en absolut förutsättning för att skapa en bra upplevelse. För nöjda kunder och kundlojalitet inom besöksnäringen är det minst lika viktigt att föra en dialog med befintliga kunder, som att locka till sig nya.

I kursen lär du dig att mäta kundnöjdhet i besöksnäringsföretag och vanliga orsaker till att företag misslyckas med att skapa nöjda kunder. Kursen presenterar verktyg för att analysera var misslyckanden kan uppstå och hur en beskrivning av tjänsteprocessen kan användas för att effektivisera verksamheten.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta inom besöksnäringen eller till dig som är intresserade av turistfrågor och tjänstekvalitet. Kursen motsvarar grundläggande universitetsnivå. Du förutsätts ha teoretiska förkunskaper som motsvarar allmän behörighet till universitetsstudier. Utöver detta förutsätts du också ha genomfört utbildningen ”Kundnöjdhet i turistföretag”.

Vad lär du dig?

  • Marknadsföring
  • Tjänstemarknadsföring
  • Tjänstekvalitet
  • Turistbranschen
  • Kundnöjdhet i turistföretag
  • Kundförväntningar

Efter kursen kan du...

  • Identifiera och beskriva hur kundnöjdhet kan mätas
  • Identifiera och analysera orsaker till missnöjda kunder
  • Identifiera och analysera var misslyckanden kan uppstå
  • Kartlägga och analysera produktion och konsumtion av tjänster med hjälp av processkartläggning (blueprinting)

Trailer: Kartlägga och mäta kundnöjdhet i besöksnäring

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se

 

Vid Luleå tekniska universitet finns expertis inom marknadsföring. Ämnet omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. I det ingår bland annat tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande. Huvudläraren i denna kurs har lång och bred erfarenhet av utbildning inom marknadsföring.