Hoppa till innehållet
selling the past

Kulturarv för besöksnäringen 1

Publicerad: 26 april 2021

Kulturarvet omger oss i vårt dagliga liv – i hur vi tänker och gör, samt i materiella spår från det förflutna. Det kan vara allt från diskreta avtryck i skog och mark, till byggda miljöer och omformade landskap. En del är välkända och lockar tusentals besökare, andra är bortglömda. Trots kulturarvets väldiga mångfald så är det en underutnyttjad resurs i vårt samhälle. Detta gäller inte minst besöksnäringen.

Kursen innehåller

Kursen ger en bred kunskap om hur kulturarvet kan användas för besöksnäringen, med fokus på följande teman:  

 • Vad kulturarv är och olika sätt att definiera kulturarv 
 • Hur kulturarv kan skyddas genom lagar, regler och olika praktiker 
 • Vilka myndigheter som ansvarar för att skydda kulturarv 
 • Vilka organisationer som arbetar med att förvalta kulturarv 
 • Kulturarvets möjligheter och utmaningar som resurs för besöksnäringen 

Vem är kursen för?

Den här kursen är riktad till företagare och anställda inom besöksnäringen, som vill läras sig mer om kulturarv och hur man kan använda kulturarvet som besöksmål. Detta kan även inkludera studenter som studerar t.ex. turism, kulturarv, arkeologi, konstvetenskap, historia och hållbar utveckling. Det är även riktad till personer som på andra sätt behöver kunskap om kulturarv, inom t.ex. samhällsplanering, förvaltning och politik. Kursen riktar sig även till personer med intresse för att i framtiden arbeta med kulturarvsfrågor inom dessa områden. 

Du kommer att lära dig

Efter genomgången kurs kommer du att ha förmåga att:  

 • Förstå varför olika företeelser i samhället kan få status som kulturarv 
 • Identifiera olika kategorier av kulturarv 
 • ​Känna till vad kulturarv är och olika sätt att definiera kulturarv 
 • Ha kunskap om hur kulturarv kan skyddas genom lagar, regler och olika praktiker 
 • Ha kännedom om vilka myndigheter som ansvarar för att skydda kulturarv 
 • Ha kännedom om vilka organisationer som arbetar med att förvalta kulturarv 

 

Ansvarig lärare

Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491573
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle