Hoppa till innehållet
Kulturarv för besöksnäringen 2

Kulturarv för besöksnäringen 2

Publicerad: 16 maj 2022

En viktig del av kulturarvet består av kulturmiljöer, som kan bestå av allt från städer, byar och odlingslandskap, landområden som varit föremål för industriell produktion och utvinning av naturresurser, till knappt märkbara spår av mänskliga aktiviteter som utförts utan större åverkan på närmiljön. Det finns många kategorier av sådana kulturmiljöer, som var och en innefattar historiskt och kulturellt intressanta företeelser, med stor potential som besöksmål för kulturarvsturism. De är även intressanta för dig som letar nya besöksmål, eller vill lära dig mer om varför kulturlandskap och bebyggelser ser ut som dem gör.

Kursen innehåller

Kursen ger en bred kunskap om olika kategorier av kulturmiljöer och om vilka berättelser om det förflutna och nuet som kan knytas till dessa. I en serie av föreläsningar rör sig kursen genom ett kulturlandskap bestående av flera tidslager, men också flera lager av berättelser som rör både det förflutna och nuet. Genom denna introduktion till kulturmiljöerna och de berättelser som kan fästas vid dessa, får du redskap att skapa destinationer som kan attrahera besökare, eller inspiration till egna besök och lärande om kulturarvet omkring oss.

Vem är kursen för?

Den här kursen är riktad till företagare och anställda inom besöksnäringen, som vill läras sig mer om kulturarv och hur man kan använda kulturarvet som besöksmål. Detta kan även inkludera studenter som studerar t.ex. turism, kulturarv, arkeologi, konstvetenskap, historia och hållbar utveckling. Det är även riktad till personer som på andra sätt behöver kunskap om kulturarv, inom t.ex. samhällsplanering, förvaltning och politik.

Kursen riktar sig även till personer med intresse för att I framtiden arbeta med kulturarvsfrågor inom dessa områden. 

Du kommer att lära dig

Efter genomgången kurs kommer du att ha en grundläggande kunskap om olika kategorier av kulturmiljöer som är vanliga i Sverige. Dessa innefattar industrisamhällets kulturarv med såväl små- som storskaliga industrimiljöer, urbana kulturarv, agrara kulturmiljöer, kyrkliga kulturmiljöer, de nationella minoriteternas och urfolkens kulturarv. Du kommer därutöver att ha kunskap om kulturmiljöer som är förknippade med svåra och kontroversiella förflutenheter, eller konflikter i vår samtid. Slutligen kommer du att ha en djupare förståelse för hållbarhetsutmaningar i kulturarvsturismen.

Ansvarig lärare

Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491573
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle