Hoppa till innehållet
MOOC kundnöjdhet i besöksnäringen

Kundnöjdhet i besöksnäringen

Publicerad: 4 oktober 2021

Besöksnäringen är en viktig del av Sveriges ekonomi. En förutsättning för att turistföretaget ska bli framgångsrikt är förmågan att utveckla produkter med hög kvalitet och nöjda kunder.

I den här kursen lär du dig mer om begreppen kundnöjdhet och kvalitet och vad de kan innebära för turistföretag. Du lär dig också mer om kundförväntningar – hur uppstår de och på vilka sätt påverkar de den kundupplevda kvalitén?

I kursen ingår:

 • Marknadsföring
 • Tjänstemarknadsföring
 • Tjänstekvalitet
 • Turistbranschen
 • Kundnöjdhet i turistföretag
 • Kundförväntningar

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta inom besöksnäringen eller till dig som är intresserade av turistfrågor och tjänstekvalitet. Kursen motsvarar grundläggande universitetsnivå. Du förutsätts ha teoretiska förkunskaper som motsvarar allmän behörighet till universitetsstudier.

Vad lär du dig?

 • Förklara vad kundnöjdhet och kvalitet innebär och hur begreppen hänger ihop
 • Beskriva det ömsesidiga beroendet i turistbranschen
 • Förstå och analysera betydelsen av en helhetssyn för kundupplevelsen
 • Beskriva och analysera tjänstens tekniska och funktionella kvalitet
 • Beskriva och analysera vilka faktorer som påverkar kundens förväntningar

Trailer: Kundnöjdhet i besöksnäringen

Luleå tekniska universitet tillhandahåller expertis inom ämnesområdet marknadsföring som omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta innefattar bland annat tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande. Huvudläraren i denna kurs har lång och bred erfarenhet av utbildning inom marknadsföringsområdet.