Hoppa till innehållet
Foto: Shutterstock

Ore Geology - in the epicentre of the fossil-free energy transition

Publicerad: 7 november 2022

Samhället övergår från ett oljeberoende till ett metallberoende när vi vänder oss till fossilfria alternativ inom energi- och transportsektorerna. Idag används många fler metaller ur det periodiska systemet i våra dagliga liv jämfört med för bara några decennier sedan och många metaller som tidigare hade marginella användningsområden är plötsligt centrala för att nå klimatmålen. Men var kommer dessa metaller ifrån och hur hänger det ihop med geologi?

I den här kursen kommer du att utforska grunderna inom geologi och förstå på vilket sätt geologin styr var kritiska metaller finns i jordskorpan. Du kommer att få insikt i vad som krävs för att kunna bryta en malm och bredda ditt perspektiv vad gäller de risker och utmaningar vi står inför när det gäller resursförsörjningen som driver den fossilfria energiomställningen.

Kursen innehåller

Denna kurs behandlar malmgeologins roll i omställningen till fossil-fria energi- och transportsystem vilket innebär att går från ett oljeberoende till ett metallberoende. Geologiska processer genom jordens historia har skapat den nuvarande fördelningen av malmfyndigheter. Genom att förstå hur malmbildande processer fungerar kan vi bättre förklara varför vissa metaller förekommer i brytbara mängder och koncentrationer på en plats medan de nästan saknas på en annan. För att tillgodose den globala efterfrågan på metaller som behövs i exempelvis solpaneler, vindkraftverk och batterier är en grundläggande förståelse för hur geologiska processer fungerar en hörnsten. I den här kursen kommer du att introduceras i underjordens fantastiska värld som gör all teknik du tar för given möjlig.

Du kommer att utforska:

  • Vad kritiska metaller är, var de produceras idag, och vilka risker och utmaningar vi står inför när det gäller råvaruförsörjningen som driver den fossilfria energiomställningen.
  • Grundläggande geologi – mineraler, bergarter, geologiska strukturer och varför de spelar roll. 

Vad en malm är och de naturliga processer som ackumulerar metaller i jordskorpan

Vem är kursen för?

Den här kursen är för dig som vill få kunskap om geologins roll för omställningen till fossilfria energisystem. Den är för dig som vill veta mer om vad kritiska metaller är, hur en malm bildas, och vilka risker och utmaningar som finns när det gäller försörjningen av råvaror som driver energiomställningen.

Det kan handla om politiker och andra myndigheter, lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som vill veta mer om ämnen som är kritiska för energiomställningen, universitetsstudenter inom samhällsvetenskap mm.

Kursen kommer också att vara användbar för alla i anställning som vill fördjupa sig inom samhällsutmaningar kopplade till råvaruförsörjning och det moderna samhällets behov av metaller.

Trailer – Ore Geology

Ansvariga lärare

Ervin Csaba Veress

Ervin Csaba Veress, Doktorand

Telefon: 0920-493615
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Iris van der Werf

Iris van der Werf, Doktorand

Telefon: 0920-492200
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Joel Andersson

Joel Andersson, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493549
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Leslie Logan

Leslie Logan, Doktorand

Telefon: 0920-491855
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser