Hoppa till innehållet
Place potential

Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Platspotential

Publicerad: 4 november 2021

Få värdefulla insikter gällande mikroklimats effekter på stadsplanering och lär dig att designa framgångsrika turistanläggningar och bostadsområden.

Förstå och maximera platspotentialen i stadsplanering

Framgångsrikt platsskapande innebär att skapa utrymmen som fungerar för både turister och invånare, och med hänsyn taget till miljö och klimat.

Denna färdighet blir allt viktigare eftersom behovet av att skapa hållbara, attraktiva stadsområden förstås bättre.

Om du är intresserad av att lära dig mer om klimatpåverkan och möjligheter inom stadsplanering är denna tvåveckorskurs något för dig.

Utforska det urbana mikroklimatet

På den här kursen kommer du att ta en närmare titt på hur designpolitik och akademisk forskning påverkar bästa praxis inom stads- och klimatdesign.

Utbildningsmaterialet ger dig en bra grund i platsskapande för hållbara turistmål och bostadsområden, och hjälper dig att analysera (och sedan maximera) platspotentialen.

Studera placemaking och mikroklimat på ett strukturerat sätt

Kursen utforskar tre nyckelteman, lägger upp dem enkelt och ger dig en tydlig förståelse för hur mikroklimat och stadsområden samverkar.

Du börjar med att lära dig om planeringspolitiska ramar för stadsdesign, från internationella överenskommelser till lokala policyer. Detta följs av djupgående lektioner om den teoretiska grunden som hjälper till att forma framgångsrika platser.

Slutligen kommer du att få tillämpa det du har lärt dig på fallstudier som involverar en mängd olika platser, var och en med sina egna unika klimat- och stadsdesignbehov.

Vilka ämnen kommer du att ta upp?

Kursen utforskar tre nyckelteman, som tillsammans tar upp den övergripande frågan: Hur kan vi analysera stadsrum och kommer de att vara attraktiva för invånare och turister? De viktigaste teman som utforskas är:

  • Hur framgångsrika offentliga rum bidrar till hållbar utveckling.

  • Hur stadsplanering påverkar klimatförändringarna.

  • Hur politik och forskning påverkar bästa praxis inom stads- och klimatdesign.

Vad kommer du att uppnå?

I slutet av kursen kommer du att kunna...

  • Beskriv hur framgångsrika offentliga rum bidrar till hållbar utveckling.

  • Förklara hur politik och forskning påverkar bästa praxis inom stads- och klimatdesign.

  • Förklara hur stadsplanering påverkar klimatförändringarna.

  • Förbättra det lokala mikroklimatet i det offentliga rummet för att förbättra mänsklig komfort genom fallstudier.

Vem är kursen för?

Den här kursen är designad för alla som är intresserade av platsskapande inom turistnäringen, oavsett utbildningsnivå. Individer som överväger denna karriärväg och yrkesverksamma som vill uppgradera kommer båda att få värdefulla insikter.

Lär dig stadsplanering av erfarna proffs

Med en stor erfarenhet och expertis inom industriteknik och management kan Luleå tekniska universitet ge ett bra stöd till alla som är inskrivna och studerar hos oss.

Den ansvariga läraren har också omfattande kunskap om projektledning, processledning och problembaserat lärande.

Trailer: Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Platspotential

Ansvarig lärare

David Chapman

David Chapman, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491380
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser