Hoppa till innehållet
MOOC

Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Turistdestinationer

Publicerad: 4 oktober 2021

Attraktiva besöksmål skapas utifrån platsens styrkor och förutsättningar och är nyckeln till att utveckla hållbara och attraktiva besöksmål.

I kursen får du ta del av hur det offentliga rummet har utvecklats över tid, för att förstå vad som gör det framgångsrikt. En viktig faktor vid utformningen av en plats eller en byggnad är att ta hänsyn till klimatfaktorer, eftersom det är avgörande för hur den används. För att öka värdet av våra offentliga platser, och för att göra dem mer användbara för olika personer, måste du veta vad de lokala förutsättningarna är.

Vem är den här kursen för?

Kursen är utformad för dig som vill få ökad förståelse för platsutveckling inom besöksnäringen. Det inkluderar dig som vill utveckla platser som en del av turistbranschen, såväl som att utbilda sig och lära sig om nya arbetsmetoder inom besöksnäringen.

Vad lär du dig?

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om gestaltning av offentliga rum, på olika platser och besöksmål. Du lär dig att analyseraa offentliga platser och identifiera dess potential. Kursen utforskar tre nyckelteman, som sammantaget belyser den övergripande frågan: Vad gör en plats framgångsrik för både invånare och turister?

Du utforskar:

  • Elementen i den byggda och obebyggda miljön som skapar attraktiva offentliga platser för människor och deras användning av miljöerna.
  • Hur det lokala mikroklimatet på offentliga platser är ett resultat av interaktionen mellan bebyggelse och väder.
  • Fallstudier som visar hur utformningen av den byggda miljön kan förbättra det lokala mikroklimatet i det offentliga rummet för att förbättra komforten.

I slutet av kursen kan du:

  • Förklara hur framgångsrika offentliga platser kan generera besöksmål och kommersiella värden. 
  • Analysera konkurrensfördelarna med det offentliga rummet för besöksnäringen.  
  • Förklara hur byggda och obebyggda miljöer sammantaget skapar lokala mikroklimat. 
  • Reflektera över olika scenarier för besöksnäringen. 

Trailer: Platsskapande och gestaltning av offentliga rum: Turistdestinationer

Ansvariga lärare

David Chapman

David Chapman, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491380
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Universitetslektor

Telefon: 0920-491849
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vid Luleå tekniska universitet finns expertis inom arkitektur och stadsbyggnad, inklusive forskning om urban design och stadsplanering. Huvudläraren för denna kurs har lång erfarenhet av att arbeta både i näringsliv, offentlig sektor, och akademin inom stadsutveckling och hantering av utvecklingsprocesser, särskilt genom projekt- och problembaserat lärande.