Hoppa till innehållet
Återhämtningsinriktat arbetssätt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handledning i återhämtningsinriktat arbetssätt

Publicerad: 23 oktober 2019

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt i vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa är personcentrerat, resursfokuserat, samarbetsinriktat och reflekterande. LTU erbjuder handledning av personalgrupper med syfte att utveckla och stödja ett återhämtningsinriktat och reflekterande arbetssätt.

Du får lära dig: 

  • Grunderna i ett återhämtningsinriktat arbetssätt.
  • En struktur för gemensam reflektion

Kursen innehåller
Kursen inleds med en utbidningsdag med fokus på vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär och tar upp inifrånperspektiv på psykisk ohälsa, personlig återhämtning samt relationens betydelse. Dagen anpassas till verksamhetens behov och deltagarnas förkunskaper och kan i varierande utsträckning även avhandla: omvårdnad som process, psykiska funktionshinder, psykiatriska sjukdomstillstånd, lagstiftning, etik.
Handledning sker därefter i reflektionsgrupper om högst 9 deltagare. Varje grupp träffas vid 6-12 tillfällen. Träffarna följer en särskild struktur som arbetats fram vid Ltu, och har fokus på att utmana och utveckla personalens förståelse av problemskapande situationer och beteenden, samt identifera åtgärder och förhållningssätt som främjar återhämtning. 

Lärare/handledare
Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi är specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och lektorer i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. De har lång erfarenhet av undervisning, forskning, utveckling och kliniskt arbete i psykiatrisk verksamhet.