Hoppa till innehållet
Vidareutbildning

Alla kostnadsfria onlinekurser (MOOC)

Här hittar du våra MOOC:ar som är kostnadsfria digitala kurser, öppna för alla och kan startas vid valfri tid. Kurserna spänner över ämnen som entreprenörskap, AR/VR-användning inom besöksnäringen och hur du bättre kan hantera stress under din arbetsdag.

Aktuella kurser

Nedan hittar du de MOOC:ar som är aktuella just nu, 3 stycken av totalt 19 stycken. Längre ner hittar du de som kommer under hösten.

Vad är en MOOC?

Begreppet MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course. Det används världen över och avser webbaserade kurser som är avgiftsfria och tillgängliga för alla som vill gå dem. De kan antingen genomföras i din egen takt eller enligt ett schema med synkroniserade grupper, med ett förbestämt start- och stoppdatum.

Förkortningen MOOC står för:

  • Massive: Kursen har ett obegränsat antal platser.
  • Open: Vem som helst kan gå kursen och det finns ingen ansökningsprocess.
  • Online: Kursen erbjuds över internet.
  • Course: Det som erbjuds är en kurs, med varierande omfattning.

Är det här för mig?

Luleå tekniska universitet har tagit fram flera nya MOOC:ar med fokus på att skapa värde främst för dig som jobbar inom besöksnäringen och vill passa på att bredda eller fördjupa dina kunskaper.

MOOC-kurserna ges via LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma och omfattar ungefär 10-15 timmars studier inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. Möjlighet till utfärdande av certifikat mot avgift.