Hoppa till innehållet

Kostnadsfria kurser online (MOOC)

Här hittar du våra MOOC:ar (massive open online course) som är kostnadsfria digitala kurser, öppna för alla och kan startas vid valfri tid. Kurserna spänner över ämnen som Tjänstekvalitet i turistföretag, AR/VR-användning inom turistbranschen, hur du bättre kan hantera stress under din arbetsdag med flera.

Vad är en MOOC?

En MOOC är en webbaserad kurs som är öppen för alla och som erbjuds kostnadsfritt. De kan antingen genomföras i din egen takt eller enligt ett schema med synkroniserade grupper, med ett förbestämt start- och stoppdatum.

Förkortningen MOOC står för:

  • Massive, då kursen har obegränsat antal platser (det finns kurser som har hundratusen studenter registrerade samtidigt)
  • Open, eftersom vem som helst kan delta, det finns ingen ansökningsprocess
  • Online, eftersom kurserna erbjuds via internet
  • Course, eftersom de ska lära ut ett specifikt, avgränsat ämne