Hoppa till innehållet
LTU_Business_Underhall
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Drift- och underhållsteknik 30 hp

Publicerad: 29 oktober 2018

Ett effektivt underhåll är en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. Genom att förlänga livslängden på system och infrastruktur är underhåll viktigt för en hållbar utveckling och en långsiktig lönsamhet.

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar. Med den ökande medvetenheten om att underhåll garanterar säkra och hållbara resultat och skapar mervärde i affärsprocessen, har industrin börjat beakta underhåll som en integrerad del av verksamheten.

Kursen innehåller

Utbildningspaketet består av fyra separata kurser.

  • Introduktion till underhållsteknik.
  • Underhållsstrategi: Processen att formulera underhållsstrategi och underhållsmål och val av underhållsåtgärder.
  • Livscykelkostnadsanalys: Analys av livscykelkostnader och tillämpning av LCC för simuleringar av ett systems driftsäkerhet.
  • Tillståndsbaserat underhåll: Introduktion till tillståndsbaserat underhåll med ett laborativt moment som illustrerar hela kedjan från sensor till underhållsbeslut.

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer. Varje kurs avslutas med examination. Deltagare får högskolepoäng för varje avslutade kurs.

Lärare

Ett flertal experter från avdelningen för Drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet är din lärarresurs för denna kurs. Gruppen är en väl etablerat och internationell erkänd forskargrupp inom området.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd