LTU_Business_Ska_Utbildning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förskolans systematiska kvalitetsarbete: Från undervisning till analys 7,5 hp

Publicerad: 4 december 2018

Denna utbildning omfattar 7.5 högskolepoäng och genomförs som en processutbildning under en termin. Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, inläsning av litteratur samt examinationer.

Utbildningsmål:

  • beskriva och tolka förskollärarens ansvar för undervisning i relation till det systematiska kvalitetsarbetet
  • argumentera för hur dokumentation och pedagogisk dokumentation bidrar till utveckling av förskolans utbildning (verksamhet) generellt och undervisningsuppdraget specifikt
  • beskriva hur olika teorier om lärande och undervisning påverkar förskollärarens uppdrag avseende undervisning och systematiskt kvalitetsarbete
  • analysera olika underlag i det systematiska kvalitetsarbetet ur olika teoretiska perspektiv

Kursen innehåller

  • Förskollärarens ansvar avseende undervisning och SKA (undervisning, didaktik, vetenskaplig grund, kvalitet, målformulering)
  • Lärandeteorier och teoriernas konsekvenser för undervisning
  • Betydelse av dokumentation och pedagogisk dokumentation i SKA
  • Analys och bedömning av utbildning och undervisning

Lärare

Kursens båda lärare Sara Cervantes och Susanne Westman är universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot förskollärarutbildning på Luleå tekniska universitet och har lång erfarenhet av förskolan som verksamhetsområde

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern