LTU_Business_förskola_ledarskap
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förskollärarens ledarskap och undervisning i förskolan (7,5 HP)

Publicerad: 19 december 2018

Denna utbildning omfattar 7,5 högskolepoäng och genomförs under en termin. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen bland verksamma förskollärare angående förskollärarens ledarskap och undervisning i förskolan. Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, inläsning av litteratur samt examinationer.

Utbildningens mål

  • Beskriva, tolka och analysera betydelsen av förskollärarens ledarskap i relation till förskollärarens ansvar för undervisningen
  • Utveckla en förståelse för relationen mellan begreppen utbildning, undervisning och lärande
  • Beskriva, tolka och analysera förskollärarens ansvar för undervisning
  • Beskriva, tolka och analysera hur olika teorier om lärande och undervisning påverkar förskollärarens undervisande uppdrag

Kursen innehåller

  • Förskolans styrdokument
  • Utbildning, undervisning och lärande
  • Förskollärarens undervisningsansvar (undervisning, didaktik, vetenskaplig grund)
  • Lärandeteorier och teoriernas konsekvenser för undervisning
  • Förskollärarens ledarskap

Lärare

Kursens båda lärare Anna Öqvist och Sara Cervantes är universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot förskollärarutbildning på Luleå tekniska universitet och har lång erfarenhet av förskolan som verksamhetsområde

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern