Hoppa till innehållet
jordobs
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Observera jorden genom satellitdata

Publicerad: 15 juni 2021

Jordobservation är insamling av information om planetens fysiska, kemiska och biologiska system via fjärranalysteknik.

Om kursen

Jordobservation är insamling av information om planetens fysiska, kemiska och biologiska system via fjärranalysteknik, vanligtvis genom satelliter som bär avbildningsenheter i kombination med in-situ (icke-rymd) sensorer. Jordobservation används för att övervaka och bedöma statusen på samt förändringar i den naturliga miljön och landskapet som påverkas av mänskliga aktiviteter.

Satellitbaserade fjärranalysmetoder har hittills fått mycket begränsad uppmärksamhet i Sverige när det gäller jordobservation. Syftet med denna kurs är att ge en god förståelse för potentialen för satellitdata i vissa jordobservationsapplikationer. Kursen presenterar den grundläggande teorin som illustreras med praktiska övningar.

Kursen börjar med en introduktion till fjärranalysen och är uppdelad i tre avsnitt:

Grundläggande för fjärranalys

 • Elektromagnetisk strålning
 • Plattform och sensorer
 • Bildens natur

Tillämpning och data

 • Huvudsakliga applikationskategorier
 • Nedladdning av data
 • Programvara
 • Databehandling

Praktisk del

 • Förbehandling av data
 • Exempel på optiska satellitdatatillämpningar i:
  Detektering av vatten och vegetation, Mineralkartläggning och klassificering av markanvändning och miljöfrågor.
 • Kursen innehåller 8 digitala möten på tre timmar (de genomförs via Zoom). Ett kursintyg utfärdas med 90% närvaro vid kursmöjligheterna.

Du kommer att lära dig

 • Förstå de grundläggande principerna för rymdburen fjärranalys
 • Få insikt om satellitdata, applikationer och potential
 • Lära dig förbehandling, bearbetning och tolkningstekniker
 • Få erfarenhet genom att arbeta direkt med satellitdata
 • Att tillämpa grundläggande teori för att lösa enkla övningar självständigt

Lärare

Mehdi Abdolmaleki är forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser och ansvarig för kursen. Han är erfaren forskare med fokus på förståelse och modellering av markytprocesser, parametrar i mineralpotentialmappning och övervakning av miljöpåverkan av markaktivitet med hjälp av satellitdata. Mehdi Abdolmaleki har varit aktiv medlem av den EU-finansierade RawMatCop Academy https://rawmatcop.eitrawmaterials.eu/

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: Verksamhetsstöd