Hoppa till innehållet
mooc banner 2

FAQ

Vi har samlat de vanligaste frågorna om vidareutbildningar för yrkesverksamma genom LTU Professional Education.

Vad är LTU Professional Education?

LTU Professional Education är Luleå tekniska universitets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma – så kallad uppdragsutbildning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är företagsutbildningar för organisationer som vill ligga i framkant och investera i framtiden genom att stärka personalens kompetens. Uppdragsutbildning via LTU Professional Education anordnas mot avgift och har koppling till det ordinarie utbildningsutbud som universitetet har examensrätt för.

Vem kan köpa en uppdragsutbildning?

Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter - uppdragsgivaren måste med andra ord vara en juridisk person. Det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna. Om du är privatperson kan du inte beställa uppdragsutbildningar, då hänvisar vi istället till vårt ordinarie utbildningsutbud 

Hur köper man en uppdragsutbildning?

Välj bland våra redan befintliga uppdragsutbildningar eller få en skräddarsydd uppdragsutbildning. Du som är arbetsgivare kontaktar oss vid LTU Professional Education. Tillsammans analyserar vi ditt företags behov och anpassar därefter en utbildning.

Vad kostar en uppdragsutbildning?

Vissa utbildningar hos Professional Education är kostnadsfria, exempelvis digitala korta kurser (MOOCar). Andra är avgiftsbelagda och prissättningen varierar, men en grundförutsättning är att universitetet behöver ha full kostnadstäckning för utbildningen. Kontakta oss för prisförfrågan.

I vilken form och omfattning sker utbildningen?

LTU Professional Education levererar utbildningar på campus, via nätet eller på plats hos ditt företag. En utbildnings längd kan vara allt från en endagskurs till mer komplexa program som pågår över flera terminer.

Går uppdragsutbildningen på dagtid eller kvällstid?

Uppdragsgivaren och universitetet kommer överens om form för utbildningen. Det kan vara hel eller del av dag, kvällsstudier eller en icke schemalagd utbildning.

Ger utbildningen akademiska poäng?

Vissa uppdragsutbildningar ger högskolepoäng om deltagaren genomför och klarar av examination. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej. Deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Vad skiljer en uppdragsutbildning från en vanlig högskoleutbildning?

Vissa uppdragsutbildningar har samma innehåll som universitetets ordinarie utbildningar. Andra kan vara skräddarsydda för deltagarna, enligt arbetsgivarens önskemål om innehåll i kursen. Samma kvalité och krav ställs däremot alltid på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.