samverkanSkeå
Från vänster: Veronika Sundström, universitetsdirektör på Luleå tekniska universitet, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå, och Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå. Foto: Sofia Stridsman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun stärker sitt samarbete

Publicerad: 19 november 2019

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun har undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan. Syftet är att stärka såväl universitetets som kommunens utveckling inom utbildning, kompetensutveckling, forskning och innovation.

– Vi har under lång tid haft ett väldigt bra samarbete med Skellefteå kommun. Nu konkretiserar vi det ytterligare, genom att gemensamt ta ut riktningen i frågor som är viktiga för oss båda, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet. 

Varje år kommer ledningarna för Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet att träffas för att diskutera framtidsfrågor och konkreta aktiviteter som stärker samarbetet och Skellefteå som universitetsstad.

– Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av vårt campus. Det känns väldigt bra att vi nu stärker vårt redan goda samarbete med Luleå tekniska universitet inom områden som är strategiskt viktiga för Skellefteå, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Nya områden

I det nya avtalet står bland annat att ”verksamheten i Skellefteå utgör en central del i universitetets utbildning och forskning inom träteknik, elkraftteknik och distribuerade datorsystem. Andra viktiga områden där nya samarbeten som är av stor betydelse för regionens näringsliv och kommunernas strukturomvandling bör undersökas, till exempel batteriteknik och elektromobilitet efter hela värdekedjan, i såväl utbildning som forskning, utveckling och innovation”.

– I och med Northvolts etablering i Skellefteå är batterier och batteritillverkning ett naturligt sådant område. Det är en styrka att vi tillsammans med kommunen gemensamt kan arbeta för utveckling och kompetensförsörjning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn. 

Flexibla, uppdaterade och anpassade utbildningsformer, kompetensutveckling, uppdragsutbildning, hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för både Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet är andra viktiga parametrar i avsiktsförklaringen. Parterna ska också verka för mer omfattande strategiska satsningar på utvecklingsmiljöer där teknik och entreprenörskap kan mötas.

I media:

Taggar