Hoppa till innehållet

Make Food From Waste

Publicerad: 3 juli 2020

Projektet adresserar en aktuell samhällsutmaning – att minska avfallet inom matindustrin – genom vidareutveckling av cirkulära affärsmodeller i samverkan mellan akademi och näringsliv.

I Projektet utvecklas en process för att ta till vara och skapa mat av restprodukter i fiskindustrin. En lämplig affärsmodell för dessa produkter ska utvecklas och man eftersträvar att öka marknadens acceptans av denna sortens produkter. Projektet kommer att analysera marknadens behov och utveckla konceptuella affärsmodeller. Resultaten kommer att föras vidare till en större projektansökan.

Resultaten från projektet är:

  • En bättre förståelse för marknadens behov och kunders acceptans
  • En större projektansökan
  • Nya partnerskap och samarbeten
  • Medvetenhet om social innovation i matsektorn.

Projektet beviljas finansiering på 85 000 kr.

Wiebke Reim

Wiebke Reim, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492079
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle