Hoppa till innehållet

SICTA

Publicerad: 3 juli 2020

Projektet adresserar en aktuell samhällsutmaning – barns hälsa och hållbara transporter – genom att utveckla ett mätinstrument i samverkan mellan akademi och kommun.

Projektet syftar till att utveckla ett mätinstrument för att kunna förstå, förklara och predicera föräldrars villighet att låta deras barn använda aktiv skoltransport.

 

Resultatet är det utvecklade mätinstrumentet som sedan kan validitets- och reliabilitetstestas. instrumentet kommer att kunna användas på många platser nationellt och internationellt och skapa möjligheter till mycket data for jämförelser.

 

Projektet beviljas 50 000 kr

Hanna Forsberg

Hanna Forsberg, Doktorand

Telefon: 0920-493060
Organisation: Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap