Hoppa till innehållet

Digital plattform för en levande landsbygd

Publicerad: 12 april 2021

För att möta det stora behovet av arbetskraft i norra Sverige behöver fler människor välja att flytta hit. Invånare i byn Vuollerim har i samverkan med forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet designat en tjänst som utifrån användarens behov ska matcha ihop människor med rätt by att bosätta sig i. Den digitala plattformen är under utveckling, men förslag på olika gränssnitt och prototyper på funktioner har tagits fram.

Under de kommande åren ska mångmiljardbelopp investeras inom olika projekt i norra Sverige där regionen kan bli världsledande i den gröna omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Behovet av arbetskraft är därför stort. Den urbanisering som tog fart under mitten av 1900-talet och därefter accelererat i allt snabbare takt, har gjort att landsbygden under lång tid kämpat mot ett vikande befolkningsunderlag i arbetsför ålder. Trenden är dock att allt fler vill bo i eller flytta till landsbygder, inte minst som en effekt av den rådande coronapandemin. Att flytta från stadens puls till det lugnare livet med trygghet och närhet till natur och friluftsliv är icke desto mindre ett stort steg.

Digital hjälp att hitta rätt by

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med studenter och invånare i byn Vuollerim, i Jokkmokks kommun, designat en digital tjänst som ska utvecklas utifrån användarens behov för att matcha människor med sin "drömby".

– För att fler ska våga flytta behövs information och kunskap om vilka funktioner och serviceutbud som finns i varje by, säger Johanna Lindberg, doktorand inom forskningsområdet informationssystem vid Luleå tekniska universitet och tillägger att skolor, friluftsaktiviteter och jobbmöjligheter är alla viktiga komponenter för att skapa ett liv på landsbygden som man trivs med.

Bra start för bestående trivsel

Den digitala plattformen ska utvecklas för att människor ska kunna fatta beslut om var de vill bo i landet. Att göra en flytt så smidig som möjligt skapar bättre förutsättningar för att få en bra uppstart på den nya bostadsorten, vilket ökar chansen att trivseln blir bestående på lång sikt.

– Man talar ofta om ”soft landing” när det kommer till att företag ska etablera sig på en ny plats, alltså att landa lugnt och mjukt. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan de som flyttar hit för jobb landa tryggt, säger Johanna Lindberg.

Befolkade, aktiva och växande landsbygder är viktigt för samhället och med modern teknik skapas goda förutsättningar till utveckling. En av de största utmaningarna för landsbygden, är att få en tillräcklig stor befolkningsmängd för att kunna upprätthålla och utveckla kommersiell service på plats.
– Vi vill bidra med kunskap om digital teknik som hjälper människor att leva ett hållbart liv, så att fler vågar ta steget till att flytta till, bo och verka på landsbygder, säger Johanna Lindberg.

– Vuollerimbygdens gräsrötter rotsentreprenörer, som har initierat idén, har drivit flera sociala innovationer genom åren, och de samverkat med bland andra Luleå tekniska universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Learning Society, säger Evalena Skalstad, ordförande. Lapland Vuollerim. 

I Vuollerim finns bland annat en väl utbyggd infrastruktur för att välkomna entreprenörer och familjer som vill flytta till bygden.
– Vi har en servicepunkt som fysiskt kan ta emot och vara kontaktpunkt för information om bygdens utbud, säger Elisa Echeverria, ordförande i Vuollerimbygdens Ekonomiska Förening. 

De utvecklar digital plattform för en levande landsbygd

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Taggar