Social innovation i fokus-forskning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTUs forskning inom social innovation

Luleå tekniska universitet utvecklar nya kunskaper och verktyg inom social innovation, i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.
Här nedan finner ni några av de forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet inom Soicial innovation.

Forskningsantologi om social innovation

För att ge en aktuell överblick av forskningen om social innovation i Sverige planeras en antologi av forskare från Luleå tekniska universitet och andra lärosäten i Sverige. Deadline för bidrag är 30 mars 2020. För mer informtion se länk nedan

Forskning inom ämnet  fysioterapi

Vid Luleå tekniska universitet är forskningen i fysioterapi koncentrerade till områdena:

  • Rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning
  • Hälsopromotion och rörelseförutsättningar för lärande, arbete och fritid
  • e-hälsa och fysioterapi på distans

Forskning inom ämnet industriell design

Inom industriell design bedrivs flera forskningsprojekt för att utveckla kunskaper och verktyg inom social innovation. Mer info om forskningsprojekten finner ni nedan.