Hoppa till innehållet
Social innovation i fokus-forskning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTUs forskning om social innovation

Luleå tekniska universitet utvecklar nya kunskaper och verktyg inom social innovation, i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Här är några exempel:

Utlysning om samverkan för social innovation

Forskningsantologi om social innovation

För att ge en aktuell överblick av forskningen om social innovation i Sverige efterlyses kapitel till en antologi, skrivna av forskare från olika lärosäten och discipliner. Antologin utges av Studentlitteratur med redaktörer från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Mer info finns via länken nedan.

Forskning inom ämnet industriell design

Inom industriell design studeras och stöttas social innovation, i betydelsen av nytänkande sätt att möta aktuella samhällsutmaningar och säkerställa välfärd, livskvalitet och egenmakt hos utsatta grupper i samhället. Se mer info via länken nedan.

Forskning inom ämnet fysioterapi

Inom fysioterapi bedrivs forskning om rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning, hälsopromotion och rörelseförutsättningar för lärande, arbete och fritid, samt e-hälsa och fysioterapi på distans. Ett exempel är forskning om aktiva skolstransporter, som beskrivs i länken nedan.