Hoppa till innehållet

Stort intresse för konferens om sociala innovationer

Publicerad: 25 april 2019

Hur skapas hållbara innovationer som löser samhällets utmaningar? Det var fokus när 140 deltagare träffades på Luleå tekniska universitet under konferensen Social Innovation i Norr den 25 april.

– Vi är supernöjda att vi har fått en bredd i programmet med teman som berör alla intressegrupper, och även deltagare som kommit från civilsamhället, myndigheter, akademi och näringsliv, säger Marita Holst, projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig mer om nytänkande verksamheter, metoder och tjänster som bidrar till ett socialt och hållbart samhälle. Malin Lindberg, professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet, berättade om projektet som syftar till att stötta etablering och uppskalning av sociala innovationer. En av de som deltagit i projektet och även besökte konferensen var Fredrika Johansson, verksamhetschef för Kulturcentret Ebeneser i Luleå. Hon säger att metoden som togs fram snabbt blev användbar och synliggjorde de värden som verksamheten skapar för människor och samhälle.

– Insikten att vi faktiskt är en social innovation har vuxit fram under projektet då vi som ideell förening och kulturcenter arbetar med social gemenskap, medskapande kulturaktiviteter och även har en organisationsstruktur som bjuder in till medskapande.

Fyra andra forskare presenterade perspektiv på forskning inom social innovation. Från Luleå tekniska universitetet berättade Anna Ståhlbröst om Living labs, Thomas Zobel om cirkulär ekonomi och hållbara affärer och Jeaneth Johansson om hållbara affärsmodeller. Lucas Haskell från Umeå universitet berättade hur social Innovation kan bidra till hållbar utveckling. 

Universitetet del av stor satsning

Luleå tekniska universitet har inlett arbetet med att etablera en regional nod för social innovation, som en del i en nationell kunskapsplattform för social innovation som etableras i ett projekt finansierat av Vinnova med över 20 miljoner kronor i total budget. I plattformen deltar lärosäten från hela landet för att främja mötesplatser för kunskapsutveckling, kunskapsspridning och sektorsöverskridande samverkan.

– Det här är en jättestor satsning som handlar om att etablera verksamheten så att den blir hållbar även efter projektet. Konferensen i dag är en bra mötesplats för att nätverka med aktörer i regionen vilket är nödvändigt för att skapa långsiktiga samarbeten, säger Marita Holst.

Under dagen presenterades även konkreta exempel från sociala företag i Norr- och Västerbotten. Det är tredje året i rad som konferensen ordnas av Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Coompanion.

Taggar