Mötesplats social innovation

Om oss

2018 beviljade Vinnova medel för ett samverkansprojekt mellan Mötesplats Social Innovation och sex lärosäten, där Luleå tekniska universitet är ett av dessa, för att etablera växla upp till en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i Sverige.

Malmö och Stockholm bildar tillsammans det nationella sammanhållande kansliet som leder projektet och säkerställer att mål och resultat uppnås. Kansliet har kontakt med nationella aktörer samt koordinerar och bistår noderna i etableringen. Tillsammans med noderna initierar, planerar och genomför kansliet gemensamma nationella aktiviteter och kunskapskampanjer.

De sex lärosätena som ingår i projektet Nationell kunskapsplattform för social innovation är värdar för och etablerar regionala kunskapsnoder som tillsammans med det nationella kansliet bildar den nationella kunskapsplattformen. Varje lärosäte har en projektledare, projektmedarbetare och kommunikatör som utgör ett regionalt projektteam.