Hoppa till innehållet
Mötesplats Social innovation Vinnovaprojekt

Projektet Nationell kunskapsplattform för Social Innovation (NKSI)

2018 beviljade Vinnova medel för ett samverkansprojekt mellan Mötesplats Social Innovation och sex lärosäten, där Luleå tekniska universitet är ett av dessa, för att etablera och växla upp till en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i hela Sverige.

De sex lärosätena som ingår i projektet Nationell kunskapsplattform för social innovation är värdar för och etablerar regionala kunskapsnoder som tillsammans med det nationella kansliet bildar den nationella kunskapsplattformen.

Malmö och Stockholm bildar tillsammans det nationella sammanhållande kansliet som leder projektet och säkerställer att mål och resultat uppnås. Kansliet har kontakt med nationella aktörer samt koordinerar och bistår noderna i etableringen. Tillsammans med noderna initierar, planerar och genomför kansliet gemensamma nationella aktiviteter och kunskapskampanjer.

 

Region Norrbotten

Luleå tekniska universitet är värd för Mötesplats Social innovation i Norr i samarbete med Region Norrbotten.