Samverkan och nätverk

Samverkansorganisationer

Coompanion, Region Norrbotten och Luleå Kommun.

Nätverk

Forskarnätverket