Hoppa till innehållet

Universitetet får viktig roll i europeisk satsning på sociala innovationer

Publicerad: 15 juni 2021

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation.
Mötesplats Social Innovation vid Luleå tekniska universitet och fyra andra svenska lärosäten får uppdraget att ihop med Reach for Change, Inkludera och aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla in och utbyta kunskap inom social innovation.

Mötesplats Social Innovation är en samlande nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande som finns vid fem lärosäten över hela landet: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.
– Social innovation är ett ganska brett och vagt begrepp för många men jag är övertygad om att det kommer att förändras nu. Tack vare Europeiska socialfonden har vi genom åren kunnat finansiera social innovation. Yallatrappan är ett av många exempel. Nu har Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera fått medel från kommissionen, vilket kommer hjälpa både oss och aktörer runt om i landet att utveckla social innovation inom ESF+. Jag ser fram emot det, säger Håkan Forsberg, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Lösa samhällsutmaningar

EU-kommissionen ser möjligheter med sociala innovationer som fokuserar på att lösa samhällsutmaningar genom samverkan över sektorsgränser. Därför satsar kommissionen nu på att stärka arbetet och utvecklingen genom samarbeten mellan länder inom EU. Flera europeiska konsortier har godkänts och tilldelats EU-medel.

Fram till sista juni 2023 ska aktörerna i de fyra länderna samla kunskap och utveckla social innovation. Ekosystemen med deras styrkor och svagheter ska kartläggas, en till två sociala innovationsprojekt ska skalas upp, verktyg och metoder för hur man bygger kapacitet för social innovation ska utvecklas och delas och slutligen ska länderna arbeta fram nationella strategier och aktivitetsplaner.

– För att möta stora samhällsutmaningar och bidra till global samhällsnytta behövs många olika perspektiv. MSI och dess mötesplatser som involverat aktörer från akademi, privat och offentlig sektor samt civilsamhälle har bidragit till en ökad förståelse och kunskap om vad en social innovation är. Goda samhällen där människor vill bo kräver innovativt tänkande och olika perspektiv. MSI och den kunskap som finns där kan bidra med mycket – såväl nationellt som internationellt, säger Cathrine Norberg, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Sveriges väg till ett europeiskt kompetenscenter gick via Svenska ESF-rådet som i höstas utsåg Mötesplats Social Innovation (MSI) i partnerskap med Reach for Change och Inkludera att representera Sverige. Sedan dess har arbetet med att bilda ett europeiskt konsortium pågått. Sveriges val föll till slut på ett samarbete med Spanien i spetsen, tillsammans med Frankrike och Lettland. 

Taggar